Đặc điểm

Là dịch vụ dành cho các Quý Doanh nghiệp có nhu cầu được TPBank bảo đảm việc thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến "Chất lượng sản phẩm" của Quý Doanh nghiệp theo hợp đồng đã ký kết với Bên nhận bảo lãnh.

Thủ tục phát hành Bảo lãnh đơn giản
Thời gian xử lý hồ sơ nhanh gọn
Mức ký quỹ hợp lý
Tài sản đảm bảo linh hoạt
Được tư vấn miễn phí các dịch vụ Ngân hàng để đáp ứng tối đa nhu cầu Quý Doanh nghiệp

TPBank (Bên bảo lãnh) cam kết bằng văn bản với Bên nhận bảo lãnh sẽ  thực hiện đúng, đầy đủ các  thỏa thuận về chất lượng, nghĩa vụ bảo hành của sản phẩm theo hợp đồng đã ký kết với bên nhận bảo lãnh  trong trường hợp bên được bảo lãnh vi phạm thỏa thuận chất lượng sản phẩm  hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính.

Biểu phí
Để xem các phí của dịch vụ này, xin vui lòng tải về các mục phí hiện hành
Hỏi đáp
Dưới đây là những câu hỏi thường gặp về Bảo lãnh bảo hành
Đối tượng Khách hàng của sản phẩm?
- Khách hàng có khả năng thực hiện việc bảo hành, sửa chữa hoặc có khả năng tài chính để thực hiện nghĩa vụ bảo hành sản phẩm, hàng hóa.
- Hợp đồng đang trong thời hạn hiệu lực
- Sản phẩm/dịch vụ đã được bên nhận bảo lãnh nhận bàn giao và nghiệm thu theo đúng quy định hợp đồng
Thời gian có hiệu lực của Bảo lãnh bảo hành?

Bảo lãnh bảo hành có hiệu lực từ thời điểm phát hành (thay thế bảo lãnh thưc hiện hợp đồng nếu trước đó đã có bảo lãnh thực hiện hợp đồng) hoặc khi tiền bảo hành thỏa thuận trong hợp đồng thi công được chuyển về tài khoản của KH mở tại TPBank tùy theo cái nào đến sau.

Mức bảo lãnh/ Tỷ lệ bảo lãnh áp dụng như thế nào?
-Chủ đầu tư thỏa thuận trong hợp đồng với các nhà thầu tham gia xây dựng công trình về quyền và trách nhiệm của các bên trong bảo hành công trình xây dựng, mức tiền bảo hành.
Bước đăng ký
Đăng ký trực tuyến
Chỉ mất vài phút để điền đơn đăng ký trực tuyến.
Hoàn thiện hồ sơ
Chúng tôi sẽ liên lạc và hướng dẫn khách hàng hoàn tất hồ sơ
Phát hành bảo lãnh
TPBank sẽ phát hành thư bảo lãnh theo yêu cầu của khách hàng
Điều kiện sử dụng dịch vụ
Sản phẩm, dịch vụ đã được bên nhận bảo lãnh nhận bàn giao và nghiệm thu theo đúng quy định của hợp đồng
KH có khả năng thực hiện việc bảo hành, sửa chữa hoặc có khả năng tài chính để thực hiện nghĩa vụ bảo hành sản phẩm, hàng hóa
Hợp đồng đang trong thời hạn hiệu lực