Đặc điểm

Là sản phẩm theo đó TPBank (Bên bảo lãnh) cam kết bằng văn bản với bên mời thầu (Bên nhận bảo lãnh) sẽ  thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng (Bên được bảo lãnh) khi khách hàng vi phạm quy định dự thầu, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ khi tham gia dự thầu.

Giúp cho khách hàng có đủ điều kiện để tham gia vào một giao dịch đấu thầu bắt buộc phải có bảo lãnh của ngân hàng
Tăng uy tín và độ tin cậy của khách hàng với đối tác
Thủ tục phát hành bảo lãnh đơn giản, nhanh chóng
Mức ký quỹ thấp và vô cùng linh hoạt

Mục đích của bảo lãnh dự thầu là sự đảm bảo của ngân hàng về sự bồi thường trong phạm vi số tiền trong Thư bảo lãnh dự thầu nếu bên đề nghị bảo lãnh từ chối ký kết hợp đồng khi đã trúng thầu, rút tiền dự thầu trước ngày quy định hoặc không có khả năng chứng tỏ đảm bảo làm việc cho nhà thầu sau khi hợp đồng ký kết.

Download biểu mẫu đăng ký tại đây

*Lưu ý: Trong trường hợp trình duyệt bị lỗi phông chữ, quý khách vui lòng mở biểu mẫu bằng phần mềm Adobe Reader

Biểu phí
Để xem danh sách các loại phí hiện có, vui lòng tải về biểu phí mới nhất.
Hỏi đáp
Dưới đây là những câu hỏi thường gặp về Bảo lãnh dự thầu
Ngoài hồ sơ cấp tín dụng chung khách hàng cần cung cấp những hồ sơ gì?
  • Hồ sơ mời thầu, Thư mời thầu (Thông báo mời thầu)
  • Quy định đấu thầu của Bên mời thầu trong đó ghi rõ các trường hợp vi phạm quy chế/quy định đấu thầu và trách nhiệm nghĩa vụ mỗi bên dự thầu
Thời gian có hiệu lực của Bảo lãnh dự thầu?
  • Trường hợp theo luật định (chỉ áp dụng đối với các công trình sử dụng vốn nhà nước – theo Điều 11. Luật đấu thầu 43/2013/QH13): thời hạn có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu bằng thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu cộng (+) thêm 30 ngày.
  • Trường hợp Luật không quy định: thực hiện theo thỏa thuận của các bên.
  • Trong mọi trường hợp, Thời gian bắt đầu có hiệu lực của cam kết bảo lãnh được xác định từ ngày phát hành bảo lãnh hoặc sau ngày phát hành bảo lãnh theo thỏa thuận của các bên liên quan.
Mức bảo lãnh/ Tỷ lệ bảo lãnh áp dụng như thế nào?
  • Trường hợp theo luật định (chỉ áp dụng đối với các công trình sử dụng vốn nhà nước – theo luật đấu thầu).
  1. Đối với lựa chọn nhà thầu, giá trị bảo đảm dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo một mức xác định từ 1% đến 3% giá gói thầu căn cứ quy mô và tính chất của từng gói thầu cụ thể;
  2. Đối với lựa chọn nhà đầu tư, giá trị bảo đảm dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo một mức xác định từ 0,5% đến 1,5% tổng mức đầu tư căn cứ vào quy mô và tính chất của từng dự án cụ thể.
  • Trường hợp Luật không quy định: thực hiện theo thỏa thuận của các bên
Bước đăng ký
Đăng ký trực tuyến
Chỉ mất vài phút để điền đơn đăng ký trực tuyến.
Hoàn thiện hồ sơ
Chúng tôi sẽ liên lạc và hướng dẫn khách hàng hoàn tất hồ sơ.
Phát hành bảo lãnh
TPBank sẽ phát hành thư bảo lãnh theo yêu cầu của khách hàng
Điều kiện sử dụng dịch vụ
Khách hàng được phép hoạt động trong lĩnh vực đăng ký dự thầu.
Được tham gia đấu thầu (có thông báo mời thầu đích danh hoặc thông báo mời thầu không hạn chế đối tượng tham gia).
Đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định trong thông báo mời thầu/hồ sơ mời thầu.
Được TPBank đánh giá có khả năng thực hiện gói thầu trong trường hợp trúng thầu.
Chưa hết hạn nộp hồ sơ mời thầu