Đặc điểm

Là sản phẩm mà theo đó, TPBank cam kết với Bên nhận bảo lãnh về việc bảo đảm nghĩa vụ hoàn tạm ứng của Bên được bảo lãnh (Khách hàng) theo hợp đồng đã ký kết với Bên nhận bảo lãnh. Trường hợp Bên được bảo lãnh vi phạm hợp đồng và phải hoàn tạm ứng mà không hoàn trả hoặc hoàn trả không đầy đủ thì TPBank sẽ thực hiện thay nghĩa vụ này.

Thủ tục đơn giản, thời gian phát hành thư nhanh chóng
Tỷ lệ tín chấp cao, tài sản đảm bảo linh hoạt
Phí hợp lý và cạnh tranh
Gia tăng mức độ uy tín của khách hàng

TPBank đại diện cho Bên được bảo lãnh, đảm bảo với Bên nhận bảo lãnh về nghĩa vụ hoàn trả số tiền mà Bên nhận bảo lãnh ứng trước cho Bên được bảo lãnh. Trong trường hợp Bên được bảo lãnh không bồi hoàn hoặc bồi hoàn không đủ số tiền ứng trước do vi phạm hợp đồng với Bên nhận bảo lãnh, TPBank sẽ thực hiện chi trả thay cho Bên được bảo lãnh.

Biểu phí
Để xem danh sách các loại phí hiện có, vui lòng tải về biểu phí mới nhất.
Hỏi đáp
Dưới đây là những câu hỏi thường gặp về Bảo lãnh hoàn tạm ứng
Thời gian bắt đầu có hiệu lực của Bảo lãnh hoàn tạm ứng?

Bảo lãnh tạm ứng chỉ có hiệu lực khi toàn bộ tiền tạm ứng theo Hợp đồng về tài khoản và TPBank thực hiện phong tỏa 100% giá trị thư bảo lãnh khi tiền về.

TPBank cho phép giải tỏa tiền tạm ứng trong trường hợp nào?
  • Số tiền giải tỏa chỉ được sử dụng vào mục đích thanh toán các chi phí mua hàng đầu vào.
  • Cho phép giải tỏa đến 100% giá trị bảo lãnh tạm ứng với điều kiện khách hàng có TSBĐ tương ứng với phần giải tỏa bảo lãnh. TPBank kiểm soát giải tỏa tiền tạm ứng (về mục đích giải tỏa, phương thức chuyển tiền giải tỏa, chứng từ chứng minh mục đích sử dụng tiền giải tỏa trên cơ sở xác nhận khối lượng công việc đã thực hiện kèm theo bảng kê, hợp đồng, hóa đơn, chứng từ từ nhà cung cấp…).
Bước đăng ký
Đăng ký trực tuyến
Chỉ mất vài phút để điền đơn đăng ký trực tuyến.
Hoàn thiện hồ sơ
Chúng tôi sẽ liên lạc và hướng dẫn khách hàng hoàn tất hồ sơ
Phát hành bảo lãnh
TPBank sẽ phát hành thư bảo lãnh theo yêu cầu của khách hàng
Điều kiện sử dụng dịch vụ
Là doanh nghiệp Việt Nam có đăng ký kinh doanh
Ủy quyền một người đại diện hợp pháp và cung cấp thông tin cá nhân cùng giấy chứng minh nhân dân của người đại diện, bao gồm: 1.) Một số điện thoại di động Việt Nam, 2.) Địa chỉ thư điện tử
Đại diện hợp pháp của DN phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
KH được TPBank đánh giá có khả năng thực hiện hợp đồng đã ký
Hợp đồng yêu cầu phải có bảo lãnh hoàn tạm ứng
Hợp đồng đang trong thời hạn hiệu lực
Tài khoản nhận tiền tạm ứng là tài khoản thanh toán của KH tại TPBank