Đặc điểm

TPBank phát hành Bảo lãnh thanh toán cho Bên nhận bảo lãnh về việc thanh toán thay cho Khách hàng khi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thanh toán khi đến hạn như đã cam kết trong hợp đồng giữa Khách hàng với Bên nhận bảo lãnh.

Tăng cơ hội thành công trong việc ký kết các hợp đồng mua bán, cung cấp dịch vụ với đối tác
Tài sản đảm bảo linh hoạt
Phát hành thư nhanh chóng
Tăng độ tin cậy với các đối tác bán hàng trong các giao dịch mua bán trả chậm

TPBank cam kết với Bên nhận bảo lãnh về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ thanh toán thay cho Bên được bảo lãnh trong trường hợp Bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán của mình khi đến hạn, trên cơ sở Bên nhận bảo lãnh xuất trình bộ chứng từ phù hợp với qui định trong thư/ Hợp đồng bảo lãnh.

Biểu phí
Để xem danh sách các loại phí hiện có, vui lòng tải về biểu phí mới nhất.
Hỏi đáp
Dưới đây là những câu hỏi thường gặp về Bảo lãnh thanh toán /Bảo lãnh vay vốn
Phạm vi bảo lãnh bao gồm những gì?
  • Nghĩa vụ thanh toán tiền mua vật tư, hàng hóa, máy móc, thiết bị, dịch vụ và các khoản chi phí để KH thực hiện các dự án/phương án đầu tư, sản xuất, kinh doanh hoặc đời sống
  • Nghĩa vụ thanh toán các khoản thuế, các nghĩa vụ tài chính với nhà nước
Loại tiền phát hành bảo lãnh?
  • Đồng Việt Nam (VND)
  • Ngoại tệ: theo đúng quy định về quản lý ngoại hối của Ngân hàng nhà nước và TPBank từng thời kỳ.
Phương thức cấp bảo lãnh như thế nào?

Theo hạn mức hoặc từng lần.

Bước đăng ký
Đăng ký trực tuyến
Chỉ mất vài phút để điền đơn đăng ký trực tuyến
Hoàn thiện hồ sơ
Chúng tôi sẽ liên lạc và hướng dẫn khách hàng hoàn tất hồ sơ
Phát hành bảo lãnh
TPBank sẽ phát hành thư bảo lãnh theo yêu cầu của khách hàng
Điều kiện sử dụng dịch vụ
Hợp đồng đang trong thời gian hiệu lực
Nghĩa vụ được bảo lãnh chưa đến hạn thanh toán
KH có khả năng tài chính để thực hiện nghĩa vụ thanh toán được cam kết khi đến hạn
Khách hàng cam kết thực hiện nghĩa vụ thanh toán/nghĩa vụ bảo lãnh thông qua tài khoản của khách hàng mở tại TPBank