Đặc điểm

TPBank (Bên bảo lãnh) cam kết bằng văn bản với Bên nhận bảo lãnh sẽ  thực hiện đúng, đầy đủ các nghĩa vụ của Khách hàng (Bên được bảo lãnh) theo Hợp đồng đã ký với Bên nhận Bảo lãnh trong trường hợp Khách hàng vi phạm hợp đồng, bị phạt hoặc phải bồi thường cho Bên nhận bảo lãnh.

Tăng độ tin cậy với đối tác
Thủ tục phát hành bảo lãnh đơn giản, nhanh chóng
Tài sản đảm bảo hợp lý, linh hoạt

Là sự bảo đảm bồi hoàn cho Bên nhận bảo lãnh trong trường hợp nếu Bên được bảo lãnh không thực hiện nghĩa vụ của mình trong hợp đồng (ví dụ: cung cấp dịch vụ, hiệu suất làm việc..v.v..) số tiền trong bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

Download biểu mẫu đăng ký tại đây

*Lưu ý: Trong trường hợp trình duyệt bị lỗi phông chữ, quý khách vui lòng mở biểu mẫu bằng phần mềm Adobe Reader

Biểu phí
Để xem các phí của dịch vụ này, xin vui lòng tải về các mục phí hiện hành
Hỏi đáp
Dưới đây là những câu hỏi thường gặp về Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
Phạm vi bảo lãnh bao gồm những gì?

Nghĩa vụ của KH khi tham gia quan hệ hợp đồng với bên nhận bảo lãnh, trừ hợp đồng vay vốn.

Doanh nghiệp nào là đối tượng Khách hàng của sản phẩm?
  • Doanh nghiệp được cấp phép hoạt động, kinh doanh trong lĩnh vực của Hợp đồng đã ký
  • Có thỏa thuận được quy định trong hợp đồng, thông báo trúng thầu hoặc pháp luật yêu cầu phải có bảo lãnh thực hiện Hợp đồng
  • Khách hàng dùng tài khoản thanh toán được mở tại TPBank
  • Khách hàng có hợp đồng đang trong thời gian hiệu lực hoặc nếu chưa ký Hợp đồng sẽ có điều kiện bảo lãnh tự động hết hiệu lực nếu hợp đồng không được ký kết
Mức bảo lãnh/ Tỷ lệ bảo lãnh áp dụng như thế nào?
  • Trường hợp theo luật định (chỉ áp dụng đối với các công trình sử dụng vốn nhà nước – Điều 66. Luật đấu thầu 43/2013/QH13): căn cứ theo quy mô, tính chất của gói thầu, gía trị bảo đảm thực hiện hợp đồng được quy định trong hồ sơ mời thầu xác định từ 2% đến 10% giá trúng thầu.
  • Trường hợp Luật không quy định: thực hiện theo thỏa thuận của các bên
Thời gian có hiệu lực của Bảo lãnh Thực hiện Hợp đồng?

Thời hạn hiệu lực: có hiệu lực từ thời điểm phát hành hoặc hiệu lực thay thế bảo lãnh dự thầu (nếu trước đó đã có bảo lãnh dự thầu) và kéo dài cho đến khi chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh bảo hành trường hợp có quy định về bảo hành (nếu có). Trong mọi trường hợp, thời điểm có hiệu lực của cam kết bảo lãnh KHÔNG được trước thời điểm phát hành bảo lãnh

Bước đăng ký
Đăng ký trực tuyến
Chỉ mất vài phút để điền đơn đăng ký trực tuyến.
Hoàn thiện hồ sơ
Chúng tôi sẽ liên lạc và hướng dẫn khách hàng hoàn tất hồ sơ
Phát hành bảo lãnh
TPBank sẽ phát hành thư bảo lãnh theo yêu cầu của khách hàng
Điều kiện sử dụng dịch vụ
Là doanh nghiệp Việt Nam có đăng ký kinh doanh
Đại diện hợp pháp của DN phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
Doanh nghiệp được cấp phép hoạt động, kinh doanh trong lĩnh vực của Hợp đồng đã ký
Có thỏa thuận được quy định trong hợp đồng, thông báo trúng thầu hoặc pháp luật yêu cầu phải có bảo lãnh thực hiện Hợp đồng
Khách hàng dùng tài khoản thanh toán được mở tại TPBank
Hợp đồng đang trong thời gian hiệu lực hoặc nếu chưa ký Hợp đồng sẽ có điều kiện bảo lãnh tự động hết hiệu lực nếu hợp đồng không được ký kết