Đặc điểm

TPBank cung cấp dịch vụ bảo lãnh điện tử bằng cách truyền thông tin điện tử về bảo lãnh của TPBank cho Khách hàng sang Tổng cục Hải quan.

Nhanh chóng thuận tiện
Tiết kiệm thời gian thông quan hàng hóa của khách hàng

TPBank truyền thông tin điện tử sang Tổng cục Hải quan để xác nhận bảo lãnh của TPBank cho Khách hàng.

Ngay khi Tổng cục Hải quan chấp nhận thông tin và phản hồi điện tử với TPBank, hàng hóa của Khách hàng sẽ được thông quan.

Download biểu mẫu đăng ký tại đây

*Lưu ý: Trong trường hợp trình duyệt bị lỗi phông chữ, quý khách vui lòng mở biểu mẫu bằng phần mềm Adobe Reader

 

Khuyến mãi
Biểu phí
Để xem danh sách các loại phí hiện có, vui lòng tải về biểu phí mới nhất.
Hỏi đáp
Dưới đây là những câu hỏi thường gặp về Bảo lãnh thuế qua EZ.Tax
Điều kiện để Khách hàng được sử dụng dịch vụ?

Khách hàng được cấp hạn mức bảo lãnh hoặc món bảo lãnh.

Sử dụng dịch vụ này, hàng hóa có cần đợi Khách hàng nộp bản cứng bảo lãnh sang TCHQ không?

Không, TPBank truyền thông tin điện tử trong vài giây nếu được chấp nhận sẽ được thông quan.

Khách hàng có mất phí giao dịch không?

Có, áp dụng mức phí bảo lãnh theo quy định của TPBnak.

Bước đăng ký
Hoàn thành hồ sơ
TPBank hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp bảo lãnh thuế xuất nhập khẩu.
Phát hành bảo lãnh
TPBank xem xét và phát hành bảo lãnh theo đề nghị của khách hàng.
Cập nhật thông tin
Bảo lãnh thuế xuất nhập khẩu được cập nhật lên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan. Khách hàng sẽ được thông quan hàng hóa ngay lập tức.
Điều kiện sử dụng dịch vụ
Khách hàng đã được TPBank chấp thuận phát hành thư bảo lãnh thuế và muốn sử dụng dịch vụ qua EZ.Tax để được thông quan sớm