Đặc điểm

Là hình thức cấp tín dụng của TPBank cho Bên bán hàng thông qua việc mua lại các Khoản phải thu phát sinh từ việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ đã được Bên bán hàng và Bên mua hàng thoả thuận trong Hợp đồng mua bán hàng hoá.

Tăng khả năng cạnh tranh bằng những phương thức thanh toán linh hoạt
Được TPBank mua lại giá trị các khoản phải thu với tỷ lệ cao
Nắm được chính xác uy tín tín dụng và khả năng tài chính thực tế của bên mua
Tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc quản lý và thu hồi các khoản phải thu

Đối với Bên bán hàng (khách hàng của TPBank):

  • Được tài trợ vốn lưu động dựa trên giá trị khoản phải thu ngay sau khi giao hàng.
  • Tăng nguồn vốn lưu động từ hoạt động sản xuất kinh doanh và chủ động trong việc lập kế hoạch tài chính vì dự đoán được dòng tiền vào;
  • Tăng lợi thế cạnh tranh khi bán hàng theo phương thức trả chậm mà không ảnh hưởng đến nguồn vốn kinh doanh;
  • Tăng doanh số bán hàng nhờ chính sách bán hàng trả chậm;

Đối với Bên mua hàng:

  • Có thể mua hàng với điều khoản thanh toán sau;
  • Sử dụng tín dụng người bán để tài trợ vốn lưu động;
  • Cơ hội đàm phán điều khoản mua hàng tốt hơn;
  • Đơn giản hoá thủ tục thanh toán nhờ tập trung thanh toán về một đầu mối là Ngân hàng.
Hỏi đáp
Dưới đây là những câu hỏi thường gặp về Bao thanh toán trong nước
Những khách hàng doanh nghiệp như thế nào thuộc đối tượng của sản phẩm Bao thanh toán?

KHDN phải thỏa mãn các điều kiện sau:

Doanh nghiệp , tổ chức là người cư trú hoặc không cư trú.

Đại diện hợp pháp của tổ chức phái có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Đối với khách hàng vay là pháp nhân nước ngoài phải có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo quy định của nước mà pháp nhân đó có quốc tịch.

Thời hạn cho vay theo sản phẩm Bao thanh toán là như thế nào?

Tối đa không quá 12 tháng.

Với sản phẩm này, Bao thanh toán trong nước, TPBank cho vay loại tiền nào?

TPBank chỉ cho vay tiền VND.

Bước đăng ký
Đăng ký trực tuyến
Chỉ mất vài phút để điền đơn đăng ký trực tuyến.
Hoàn thiện hồ sơ
Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn và sắp xếp lịch hẹn để hoàn tất hồ sơ.
Phê duyệt và giải ngân
TPBank sẽ đánh giá và thẩm định hồ sơ của doanh nghiệp trong thời gian ngắn nhất.
Điều kiện sử dụng dịch vụ
Là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam, và đang hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp
Là chủ sở hữu hợp pháp và có toàn quyền thụ hưởng đối với khoản phải thu
Có quan hệ thương mại với Bên mua hàng tính đến thời điểm BTT là tối thiểu 03 tháng, có ít nhất 05 lần giao hàng, và doanh số giao dịch tối thiểu là 02 tỷ trong vòng 12 tháng gần nhất
DN có thời gian hoạt động kinh doanh liên tục từ 12 tháng trở lên về sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ trong Hợp đồng được bao thanh toán
Hoặc chủ DN có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 24 tháng trong ngành có liên quan trực tiếp + DN hoạt động ít nhất 06 tháng
Đối với bao thanh toán miễn truy đòi, bên bán phải có quan hệ thương mại liên tục với Bên mua tối thiểu 2 năm
Là khách hàng tín dụng tại TPB hoặc đang trình cấp tín dụng cùng với HM BTT
Không phát sinh khoản phải thu quá hạn hoặc tranh chấp với Bên mua trong vòng 3 tháng gần nhất tính đến thời điểm BTT
Không có nợ từ nhóm 2 trở lên tại TPB và tổ chức tín dụng khác tại thời điểm BTT