Đặc điểm
Nhanh chóng bổ sung vốn lưu động, vốn đầu tư trung, dài hạn cho Khách hàng doanh nghiệp dựa trên tài sản bảo đảm là Hợp đồng tiền gửi, kỳ phiếu, chứng chỉ chỉ tiền gửi
Tỷ lệ cho vay cao
Thời gian xử lý hồ sơ nhanh
  • Loại tiền vay: VND hoặc ngoại tệ (với Doanh nghiệp đáp ứng được quy định quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước)
  • Tài sản bảo đảm cho khoản vay: tiền gửi/ Chứng chỉ tiền gửi/ Kỳ phiếu
  • Lãi suất tiền vay: theo quy định của TPBank
  • Kỳ hạn vay: ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.
  • Hình thức cho vay: cho vay theo món, theo hạn mức tín dụng, hạn mức thấu chi.

Download biểu mẫu đăng ký tại đây

Hỏi đáp
Dưới đây là những câu hỏi thường gặp về Cho vay cầm cố bằng giấy tờ có giá
Thời hạn cho vay của sản phẩm được xác định thế nào?

Thời hạn cho vay được xác định phù hợp với nhu cầu và khả năng trả nợ của KH và nhỏ hơn hoặc bằng thời hạn còn lại của TSBĐ.

Việc xác định mức cho vay với TSBĐ trả lãi đầu kỳ được áp dụng theo nguyên tắc nào?

Mức cho vay bằng mệnh giá TG/CCTG/KP trừ tổng lãi vay dự thu trừ tổng lãi tiền gửi KH được nhận đầu các kỳ (tính từ ngày gửi đến ngày đến hạn khoản vay tại TPBank

Phí trả nợ trước hạn áp dụng thế nào?

Không áp dụng đối với phần dư nợ trả trước hạn được đảm bảo bằng TG/CCTG/KP

Loại TSBĐ của sản phẩm cho vay này là gì?

Tiền gửi , chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu bằng VND

Bước đăng ký
Đăng ký trực tuyến
Chỉ mất vài phút để điền đơn đăng ký trực tuyến.
Hoàn thiện hồ sơ
Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn và sắp xếp lịch hẹn để hoàn tất hồ sơ.
Phê duyệt và giải ngân
TPBank sẽ đánh giá và thẩm định hồ sơ của doanh nghiệp trong thời gian ngắn nhất.
Điều kiện sử dụng dịch vụ
Doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn phù hợp với quy định của TPBank và Pháp luật, có Tài sản bảo đảm là tiền gửi/ chứng chỉ tiền gửi/ kỳ phiếu