Đặc điểm

TPBank sẽ cấp tài chính cho các dự án đầu tư trung dài hạn của Doanh nghiệp, theo đó Doanh nghiệp phải căn cứ vào dòng tiền phát sinh từ dự án đầu tư để hoàn tất trách nhiệm tài chính, và căn cứ vào chính tài sản và năng lực sinh lợi của dự án đầu tư là giá trị bảo đảm các trách nhiệm tài chính.

Lãi suất cho vay cạnh tranh, thời gian ân hạn hợp lý
Rút vốn linh hoạt, có thể rút một lần hoặc nhiều lần theo tiến độ dự án
Giúp Doanh nghiệp có được nguồn vốn quy mô lớn để triển khai nhanh dự án

• Mục đích cho vay: đáp ứng nhu cầu đầu tư theo dự án (mở rộng, nâng cấp, thay thế, thành lập mới) của Doanh nghiệp.

• Loại tiền cho vay: VND, USD, ngoại tệ khác

• Số tiền cho vay: tối đa 85% tổng mức đầu tư dự án.

• Tài sản đảm bảo: tài sản hình thành từ vốn vay và/hoặc tài sản khác theo quy định của TPBank

• Thời gian cho vay: Từ 1 năm trở lên tùy theo nhu cầu vốn đầu tư trung dài hạn của Doanh nghiệp

Hỏi đáp
Dưới đây là những câu hỏi thường gặp về Cho vay đầu tư trung, dài hạn – theo dự án
Những khách hàng doanh nghiệp như thế nào thuộc đối tượng của sản phẩm cho vay đầu tư trung, dài hạn theo dự án?

KHDN phải thỏa mãn các điều kiện sau:

  • Doanh nghiệp , tổ chức là người cư trú hoặc không cư trú.
  • Đại diện hợp pháp của tổ chức phái có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
  • Đối với khách hàng vay là pháp nhân nước ngoài phải có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo quy định của nước mà pháp nhân đó có quốc tịch.
Thời hạn cho vay theo sản phẩm cho vay vay đầu tư trung, dài hạn theo dự án là như thế nào?

Thời hạn cho vay từ trên 1 năm trở lên.

Với sản phẩm Cho vay đầu tư trung, dài hạn – theo dự án, TPBank cho vay loại tiền nào?

VND và ngoại tệ. Riêng cho vay bằng ngoại tệ, TPBank sẽ đáp ứng nhu cầu vay vốn của Khách hàng trong khả năng của mình với điều kiện Khách hàng phải tuân thủ Quy định cho vay ngoại tệ, quy định quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước.

Bước đăng ký
Đăng ký trực tuyến
Chỉ mất vài phút để điền đơn đăng ký trực tuyến.
Hoàn thiện hồ sơ
Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn và sắp xếp lịch hẹn để hoàn tất hồ sơ.
Phê duyệt và giải ngân
TPBank sẽ đánh giá và thẩm định hồ sơ của doanh nghiệp trong thời gian ngắn nhất.
Điều kiện sử dụng dịch vụ
Đơn xin vay
Hồ sơ pháp lý: GCN đầu tư, Giấy đăng ký kinh doanh, điều lệ, GCN đăng ký mẫu dấu, GCN đăng ký thuế
Kế hoạch sản xuất, kinh doanh, kế hoạch đầu tư dự án
Lịch trả vay
Chứng nhận sở hữu tài sản thế chấp (nếu có)
Những giấy tờ khác (nếu có)