Đặc điểm

Là việc Ngân hàng cấp tín dụng theo món nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư vào một tài sản cố định của khách hàng, giúp tăng cường, cải thiện công suất, năng lực hoạt động, tạo ra đòn bẩy tài chính, khắc phục việc thiếu hụt nguồn vốn dài hạn (vay xây dựng, vay mua máy móc thiết bị, vay mua phương tiện vận tải...).

Thời gian cho vay linh hoạt, thời gian ân hạn và trả nợ phù hợp với dòng tiền của dự án/doanh nghiệp
Lãi suất cho vay cạnh tranh, hợp lý
Đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư tài sản cố định
Tăng năng lực sản xuất kinh doanh cho Doanh nghiệp
Hồ sơ đơn giản, gọn nhẹ
Tỷ lệ cho vay cao
  • Mục đích cho vay: hỗ trợ vốn trung dài hạn cho Doanh nghiệp đầu tư tài sản cố định như: mua sắm máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, xây dựng nhà xưởng, văn phòng…
  • Loại tiền cho vay: VND, USD, ngoại tệ khác
  • Số tiền cho vay: tối đa 85% tổng mức đầu tư dự án.
  • Tài sản đảm bảo: tài sản hình thành từ vốn vay và/hoặc tài sản khác theo quy định của TPBank
  • Thời gian cho vay: Từ 1 năm trở lên tùy theo nhu cầu vốn đầu tư trung dài hạn của Doanh nghiệp
Biểu phí
Để xem danh sách tất cả các loại phí hiện có, xin vui lòng tải về biểu phí mới nhất
Hỏi đáp
Dưới đây là những câu hỏi thường gặp về Cho vay đầu tư trung, dài hạn – theo món
Những khách hàng doanh nghiệp như thế nào thuộc đối tượng của sản phẩm cho vay đầu tư trung, dài hạn theo món?

KHDN phải thỏa mãn các điều kiện sau:

  • Doanh nghiệp, tổ chức là người cư trú hoặc không cư trú.
  • Đại diện hợp pháp của tổ chức phái có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
  • Đối với khách hàng vay là pháp nhân nước ngoài phải có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo quy định của nước mà pháp nhân đó có quốc tịch.
Thời hạn cho vay theo sản phẩm cho vay vay đầu tư trung, dài hạn theo món là như thế nào?

Thời hạn cho vay từ trên 1 năm  trở lên.

Với sản phẩm Cho vay đầu tư trung, dài hạn – theo món, TPBank cho vay loại tiền nào?

VND và ngoại tệ. Riêng cho vay bằng ngoại tệ, TPBank sẽ đáp ứng nhu cầu vay vốn của Khách hàng trong khả năng của mình với điều kiện Khách hàng phải tuân thủ Quy định cho vay ngoại tệ, quy định quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước.

Bước đăng ký
Đăng ký trực tuyến
Chỉ mất vài phút để điền đơn đăng ký trực tuyến.
Hoàn thiện hồ sơ
Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn và sắp xếp lịch hẹn để hoàn tất hồ sơ.
Phê duyệt và giải ngân
TPBank sẽ đánh giá và thẩm định hồ sơ của doanh nghiệp trong thời gian ngắn nhất.
Điều kiện sử dụng dịch vụ
Khách hàng phải có Đơn xin vay
Hồ sơ pháp lý: GCN đầu tư, Giấy đăng ký kinh doanh, điều lệ, GCN đăng ký mẫu dấu, GCN đăng ký thuế
Kế hoạch sản xuất, kinh doanh, kế hoạch đầu tư dự án
Lịch trả vay
Chứng nhận sở hữu tài sản thế chấp (nếu có)
Những giấy tờ khác (nếu có)