Đặc điểm
Là sản phẩm cho vay đối với các doanh nghiệp sản xuất cung ứng hàng hóa cho các tập đoàn đa quốc gia
Cơ chế phê duyệt nhanh
Không cần cam kết thanh toán 3 bên
Hồ sơ vay vốn và giải ngân đơn giản, gọn nhẹ

Sản phẩm phù hợp với các Khách hàng sản xuất vật liệu, phụ tùng, linh kiện, phụ kiện, bán thành phẩm, thành phẩm cho các tập đoàn đa quốc gia, mang thương hiệu toàn cầu để lắp ráp thành các sản phẩm hoàn chỉnh.

Hỏi đáp
Dưới đây là những câu hỏi thường gặp về Cho vay nhà cung ứng cho các tập đoàn đa quốc gia
Đối tượng Khách hàng của sản phẩm?

Doanh nghiệp sản xuất cung ứng hàng hóa cho các Tập đoàn đa quốc gia (MNC)

Khách hàng phải có lịch sử quan hệ giao dịch với MNC tối thiểu trong vòng bao nhiêu tháng tính đến thời điểm phê duyệt khoản vay?

Tối thiểu 06 tháng

Mục đích vay vốn của KH được TPBank tài trợ?

Cho vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu động nhằm phục vụ hợp đồng sản xuất cung ứng hàng hóa cho các MNC.

Bổ sung/mua sắm máy móc, thiết bị, tài sản cố định cho doanh nghiệp.

Trả tiền thuê mặt bằng, nhà xưởng tại các Khu công nghiệp hỗ trợ.

Thời hạn cho vay của sản phẩm là gì?

Thời hạn cho vay phải phù hợp với Hợp đồng mua bán,thời hạn thanh toán của MNC và chu kỳ sản xuất kinh doanh của Khách hàng.

Phương thức thu nợ gốc , lãi của khoản vay?

Thu một lần ngay khi MNC thanh toán khoản phải thu.,hoặc thu từng lần phù hợp với từng lần thanh toán của Khách hàng ngay khi tiền về.

Bước đăng ký
Đăng ký trực tuyến
Chỉ mất vài phút để điền đơn đăng ký trực tuyến.
Hoàn thiện hồ sơ
Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn và sắp xếp lịch hẹn để hoàn tất hồ sơ.
Phê duyệt và giải ngân
TPBank sẽ đánh giá và thẩm định hồ sơ của doanh nghiệp trong thời gian ngắn nhất.
Điều kiện sử dụng dịch vụ
Khách hàng được thành lập tối thiểu 01 năm tính đến thời điểm đề nghị vay vốn căn cứ trên Đăng ký kinh doanh
Khách hàng không có nợ quá hạn từ nhóm 2 trở lên tại TPBank và/hoặc TCTD khác trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm đề nghị vay vốn. Trường hợp khách hàng không đáp ứng điều kiện này, TPBank vẫn xem xét cho vay với những điều kiện cụ thể
Khách hàng không có nợ từ nhóm 3 trở lên tại TPBank và/hoặc TCTD khác trong vòng 24 tháng, tính đến thời điểm đề nghị vay vốn
Khách hàng có thời gian quan hệ với MNC tối thiểu 06 tháng và số lần giao dịch với MNC tối thiểu 02 giao dịch đã thực hiện thành công