Đặc điểm
TPBank tài trợ cho Doanh nghiệp, Thương nhân có nhu cầu thu mua lúa gạo vụ: Đông Xuân, Hè Thu theo Quyết định của Thủ tướng chính phủ về mua tạm trữ thóc gạo
Tỷ lệ cho vay cao.
Chấp nhận TSĐB là hàng hóa.
Phương thức quản lý TSĐB linh hoạt.

Sản phẩm phù hợp với các khách hàng được phân bổ hạn mức thu mua, tạm trữ lúa gạo theo Quyết định của Thủ tướng chính phủ về tạm trữ thóc gạo.

Biểu phí
Để xem danh sách tất cả các loại phí hiện có, xin vui lòng tải về biểu phí mới nhất
Hỏi đáp
Dưới đây là những câu hỏi thường gặp về Cho vay tạm trữ lúa gạo
Thông thường mỗi năm Chính phủ có mấy chương trình thu mua tạm trữ lúa gạo?

Có 2 vụ thu mua tạm trữ lúa gạo: vụ đông xuân, vụ hè thu.

Đối tượng nào được áp dụng cho vay ưu đãi tạm trữ thu mua thóc gạo theo quy định này?

Các thương nhân, doanh nghiệp thực hiện mua tạm trữ thóc, gạo vụ được Hiệp hội lương thực Việt Nam phân giao theo quy định tại Quyết định của Thủ tướng chính phủ.

Trường hợp Khách hàng vay quá hạn mức phân bổ thu mua thóc, gạo, Khách hàng phải trả lãi cho phần vượt hạn mức với lãi suất như thế nào?

Theo Biểu lãi suất cho vay áp dụng đối với khách hàng doanh nghiệp hiện hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc các chương trình ưu đãi lãi suất (nếu có) của TPBank.

Lãi suất cho vay trong hạn tối đa theo cho vay thu mua tạm trữ thóc gạo dành cho Khách hàng doanh nghiệp là bao nhiêu?

Lãi suất áp dụng thực hiện theo đúng quy định của quyết định của Thủ tướng chính phủ về tạm trữ lúa gạo .

Bước đăng ký
Đăng ký trực tuyến
Chỉ mất vài phút để điền đơn đăng ký trực tuyến.
Hoàn thiện hồ sơ
Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn và sắp xếp lịch hẹn để hoàn tất hồ sơ.
Phê duyệt và giải ngân
TPBank sẽ đánh giá và thẩm định hồ sơ của doanh nghiệp trong thời gian ngắn nhất.
Điều kiện sử dụng dịch vụ
Có tài chính lành mạnh, không có nợ xấu
Có ít nhất 02 vụ liên tiếp gần nhất được nằm trong Danh sách phân bổ chỉ tiêu thu mua tạm trữ của HHLTVN
Có khả năng tiêu thụ thóc, gạo tạm trữ