Đặc điểm

Cho vay theo hạn mức là việc TPBank cấp sẵn cho khách hàng một khoản tiền, khách hàng có thể sử dụng bất cứ khi nào nhằm phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh

Tài sản đảm bảo đa dạng, linh hoạt
Tỷ lệ cho vay cao
Hồ sơ đơn giản, gọn nhẹ
Lãi suất vay cạnh tranh
  • Khách hàng được cấp một mức tín dụng để chủ động sử dụng vốn lưu động trong cả năm.
  • Phù hợp với các doanh nghiệp mà trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên có nhu cầu vay trả, tốc độ luân chuyển vốn tín dụng nhanh để kịp thời nắm bắt các cơ hội kinh doanh.

 

Hỏi đáp
Dưới đây là những câu hỏi thường gặp về Cho vay theo hạn mức
Những doanh nghiệp nào sử dụng sản phẩm này?

Tất cả các doanh nghiệp đủ điều kiện vay vốn đều có thể sử dụng sản phẩm này. Các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn thường xuyên phù hợp với sản phẩm này.

Thời hạn cho vay theo sản phẩm cho vay theo hạn mức là như thế nào?

Tối đa không quá 12 tháng.

Với sản phẩm Cho vay theo hạn mức, TPBank cho vay loại tiền nào?

VND và ngoại tệ. Riêng cho vay bằng ngoại tệ, TPBank sẽ đáp ứng nhu cầu vay vốn của Khách hàng với điều kiện Khách hàng phải tuân thủ Quy định cho vay ngoại tệ, quy định quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước.

Bước đăng ký
Đăng ký trực tuyến
Chỉ mất vài phút để điền đơn đăng ký trực tuyến.
Hoàn thiện hồ sơ
Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn và sắp xếp lịch hẹn để hoàn tất hồ sơ.
Phê duyệt và giải ngân
TPBank sẽ đánh giá và thẩm định hồ sơ của doanh nghiệp trong thời gian ngắn nhất.
Điều kiện sử dụng dịch vụ
Bạn phải là doanh nghiệp Việt Nam có đăng ký kinh doanh
Bạn phải ủy quyền một người đại diện hợp pháp và cung cấp thông tin cá nhân cùng giấy chứng minh nhân dân của người đại diện, bao gồm: 1. Một số điện thoại di động Việt Nam, 2. Địa chỉ thư điện tử
Đại diện hợp pháp của DN phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
Với KH đã được TPBank cấp hạn mức, khi có nhu cầu, KH chỉ cần gửi hồ sơ giải ngân (hóa đơn chứng từ, uỷ nhiệm chi, séc rút tiền mặt...phù hợp với mục đích vay vốn đã được phê duyệt ban đầu) với số tiền vay nằm trong hạn mức tín dụng đã được cấp