Đặc điểm

Đáp ứng nhu cầu tài chính không thường xuyên, các nhu cầu kinh doanh đột xuất hoặc mang tính mùa vụ của doanh nghiệp

Đáp ứng nhu cầu vốn nhanh chóng
Tiếp cận kịp thời cơ hội kinh doanh
Hồ sơ đơn giản, gọn nhẹ
Tài sản đảm bảo đa dạng và linh hoạt

Ngân hàng cung cấp tín dụng theo từng khoản vay riêng lẻ cho KHDN nhằm phục vụ các nhu cầu tài chính phát sinh không thường xuyên hoặc các cơ hội kinh doanh nằm ngoài kế hoạch của khách hàng.

Hỏi đáp
Dưới đây là những câu hỏi thường gặp về Cho vay vốn lưu động – theo món
Những khách hàng doanh nghiệp như thế nào thuộc đối tượng của sản phẩm cho vay vốn lưu động theo món?

KHDN phải thỏa mãn các điều kiện sau:

  • Doanh nghiệp , tổ chức là người cư trú hoặc không cư trú.
  • Đại diện hợp pháp của tổ chức phái có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
  • Đối với khách hàng vay là pháp nhân nước ngoài phải có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo quy định của nước mà pháp nhân đó có quốc tịch.
Thời hạn cho vay theo sản phẩm vay vốn lưu động theo món?

Tối đa không quá 12 tháng.

Với loại sản phẩm này, TPBank cho vay loại tiền nào?

VND và ngoại tệ. Riêng cho vay bằng ngoại tệ, TPBank sẽ đáp ứng nhu cầu vay vốn của Khách hàng trong khả năng của mình với điều kiện Khách hàng phải tuân thủ Quy định cho vay ngoại tệ, quy định quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước.

Bước đăng ký
Đăng ký trực tuyến
Chỉ mất vài phút để điền đơn đăng ký trực tuyến.
Hoàn thiện hồ sơ
Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn và sắp xếp lịch hẹn để hoàn tất hồ sơ.
Phê duyệt và giải ngân
TPBank sẽ đánh giá và thẩm định hồ sơ của doanh nghiệp trong thời gian ngắn nhất.
Điều kiện sử dụng dịch vụ
Khách hàng có mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp, phù hợp với ngành nghề hoặc lĩnh vực hoạt động ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép thành lập hoặc giấy tờ tương đương