Đặc điểm

Chuyển khoản định kỳ là dịch vụ mà khách hàng tổ chức ủy quyền cho TPBank tự động trích tiền từ tài khoản của khách hàng để chuyển cho đơn vị hưởng cùng hệ thống TPBank một khoản tiền được xác định trước vào một ngày chỉ định trong tháng hoặc hàng ngày.

Tăng tính chủ động khi có các khoản phải chi thường xuyên cố định
Giảm chi phí thời gian, nhân lực
Không lo chậm trễ thanh toán hay sai sót

Kênh thanh toán: tại quầy hoặc trên eBank của TPBank

Loại tiền áp dụng: VND và ngoại tệ

Biểu phí
Để xem các phí của dịch vụ này, xin vui lòng tải về các mục phí hiện hành
Hỏi đáp
Dưới đây là những câu hỏi thường gặp về Chuyển khoản định kỳ
Khách hàng pphải đăng ký thế nào để sử dụng ịch vụ này?

Nếu tại quầy, Khách hhàng đăng ký sử dụng dịch vụ theo biểu mẫu của  TPBank. Nếu Khách hàng muốn sử dụng dịch vụ qua eBank, đăng ký sử dụng dịch vụ eBank để được hưởng tính năng này trên eBank.

Khách hàng có bắt buộc phải có tài khoản tại TPBank để sử dụng dịch vụ không?

Có.

Phí dịch vụ này thế nào?

50.000 VND/ lần đăng ký hoặc tu chỉnh + phí chuyển tiền TPBank