Đặc điểm

Chuyển khoản tại quầy hỗ trợ khách hàng thực hiện chuyển tiền đến mọi địa điểm có hệ thống ngân hàng. Khách hàng có thể yêu cầu Ngân hàng thưc hiện chuyển tiền từ tài khoản của khách hàng để thực hiện thanh toán hóa đơn, dịch vụ  nhanh chóng, thuận tiện.

Phí chuyển tiền thấp
Được hưởng lãi suất không kỳ hạn trên tài khoản hấp dẫn
Biểu phí
Để xem các phí của dịch vụ này, xin vui lòng tải về các mục phí hiện hành
Hỏi đáp
Dưới đây là những câu hỏi thường gặp về Chuyển khoản tại quầy
Khách hàng có phải đăng ký sử dụng dịch vụ tại TPBank không?

Không. Khách hàng có thể  gửi Ủy nhiệm chi tới TPBank ngay khi phát sinh yêu cầu

Khách hàng có bắt buộc phải có tài khoản tại TPBank để sử dụng dịch vụ không?

Không, Khách hàng có thể nôp tiền mặt cho TPBank và yêu cầu Ngân hàng chuyển khoản cho Khách hàng.

Trường hợp, Khách hàng chuyển khoản trong cùng hệ thống của TPBank thì áp dụng mức phí thế nào?

Trường hợp này, TPBank miễn phí chuyển khoản cho Khách hàng.