Hỏi đáp

NGÂN HÀNG DOANH NGHIỆP

Trong trường hợp vẫn không tìm được câu trả lời phù hợp, hãy liên lạc với chúng tôi qua Dịch vụ hỗ trợ khách hàng theo số 04 37 683 683/ 1800 58 58 85 /1900 58 58 85.

Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ Quý khách.

Quản lý tài khoản
Tài khoản thanh toán
Mở tài khoản thanh toán cho doanh nghiệp tại TPBank mất bao nhiêu thời gian?

Khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cần thiết, việc mở tài khoản sẽ được thực hiện trong thời gian 15 phút nếu Quý khách trực tiếp làm tại bất kỳ điểm giao dịch nào của TPBank.

Trong trường hợp Quý khách đăng ký trực tuyến, cán bộ TPBank sẽ trực tiếp đến văn phòng của Quý khách và hoàn tất việc mở tài khoản trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được đề nghị.

Tài khoản tiền gửi thanh toán của doanh nghiệp sẽ được hưởng lãi suất như thế nào?

Quý khách được hưởng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn (do TPBank công bố từng thời kỳ), tính trên số dư Có của tài khoản này.

Doanh nghiệp có thể chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi thanh toán của mình sang tài khoản tiền gửi có kỳ hạn để hưởng lãi suất cao hơn hay không và nếu được thì bằng cách nào?

Có, Quý khách có thể trực tiếp đến thực hiện giao dịch tại bất kỳ điểm giao dịch nào của TPBank, hoặc tự thực hiện thông qua các kênh Phone Banking, Mobile Banking, Internet Banking (https://ebank.tpb.vn/ibank/).

Doanh nghiệp có thể sử dụng vượt quá số dư Có trên tài khoản tiền gửi thanh toán hay không? Nếu có thì cần điều kiện, thủ tục gì?

Có, Quý khách có thể sử dụng vượt quá số dư Có trên tài khoản này, nếu có sự thỏa thuận sử dụng tiện ích thấu chi tại TPBank.

Tài khoản đồng chủ sở hữu
Có giới hạn chủ thể đồng chủ sở hữu tài khoản không

Không

Mở tài khoản đồng chủ sở hữu tại TPBank mất bao nhiêu thời gian?

Khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cần thiết, việc mở tài khoản sẽ được thực hiện trong thời gian 15 phút nếu Quý khách trực tiếp làm tại bất kỳ điểm giao dịch nào của TPBank.

Khi một chủ thể đồng chủ sở hữu tài khoản muốn sử dụng tiền trên tài khoản, có phải xin ý kiến của các chủ thể khác không?

Do thỏa thuận và cam kết của các đồng sở hữu với TPBank về việc quản lý và sử dụng tài khoản đồng chủ sở hữu. Trường hợp các chủ thể đã thỏa thuận "Các chứng từ giao dịch rút tiền, chuyển tiền bằng chuyển khoản chỉ cần chữ ký, mẫu dấu của một trong các đồng sở hữu tài khoản" thì khi một chủ thể đồng sở hữu tài khoản muốn sử dụng tiền trên tài khoản sẽ không cần phải xin ý kiến của chủ thể khác

Tài khoản đồng chủ sở hữu của doanh nghiệp sẽ được hưởng lãi suất như thế nào?

Quý khách được hưởng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn (do TPBank công bố từng thời kỳ), tính trên số dư Có của tài khoản này.

Doanh nghiệp có thể chuyển tiền từ tài khoản đồng chủ sở hữu của mình sang tài khoản tiền gửi có kỳ hạn để hưởng lãi suất cao hơn hay không và nếu được thì bằng cách nào?

Có, Quý khách có thể trực tiếp đến thực hiện giao dịch tại bất kỳ điểm giao dịch nào của TPBank, hoặc tự thực hiện thông qua các kênh Mobile Banking, Internet Banking.

Khách hàng có thể gửi tiền bằng những loại tiền gì?

Khách hàng có thể gửi tiền bằng VND, USD, EUR và các loại ngoại tệ khác theo quy định của TPBank

Doanh nghiệp có thể sử dụng vượt quá số dư Có trên tài khoản tiền gửi thanh toán hay không? Nếu có thì cần điều kiện, thủ tục gì?

Có, Quý khách có thể sử dụng vượt quá số dư Có trên tài khoản này, nếu có sự thỏa thuận sử dụng tiện ích thấu chi tại TPBank.

Quản lý Tài khoản tập trung
Tài khoản tập trung của doanh nghiệp sẽ được hưởng lãi suất như thế nào?

Quý khách được hưởng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn (do TPBank công bố từng thời kỳ), tính trên số dư Có của tài khoản này.

Tài khoản tập trung có lợi gì cho doanh nghiệp so với tài khoản thanh toán thông thường ?

Các giao dịch điều chuyển vốn được thực hiện tự động, giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý tài khoản cũng như kiểm soát doanh thu, chi phí của từng đơn vị thành viên một cách tốt hơn. Linh hoạt đáp ứng nhu cầu về vốn của các đơn vị thành viên: giúp các công ty con/thành viên chủ động hơn trong giao dịch nhận vốn từ công ty mẹ. 

Tài khoản tập trung có làm tăng khả năng sinh lời đối với công ty mẹ ?

Tối đa hóa khả năng sinh lời của đồng vốn: việc tập trung nguồn vốn định kỳ giúp Khách hàng tận dụng được các ưu đãi về lãi suất, phí dịch vụ,.. hiện hành của TPBank

Quản lý Tài khoản chuyên thu
Tài khoản chuyên thu của doanh nghiệp sẽ được hưởng lãi suất như thế nào?

Quý khách được hưởng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn (do TPBank công bố từng thời kỳ), tính trên số dư Có của tài khoản này.

Có thể thực hiện ghi nợ trên Tài khoản chuyên thu được không?

Không vì tải khoản chuyên thu được thiết lập chỉ có chức năng ghi có và không được ghi nợ.

Quản lý Tài khoản chuyên chi
Tài khoản chuyên chi của doanh nghiệp sẽ được hưởng lãi suất như thế nào?

Quý khách được hưởng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn (do TPBank công bố từng thời kỳ), tính trên số dư Có của tài khoản này.

Có thể thực hiện ghi có trên Tài khoản chuyên chi được không?

Có thể thực hiện ghi có như tài khoản thanh toán thông thường.

Có thể thực hiện ghi có cho một tài khoản thanh toán không có trong danh sách được yêu cầu từ trước không?

Không, vì theo đặc thù của tài khoản chuyên chi chỉ có thể ghi có  cho danh sách tài khoản thanh toán được định sẵn từ trước.

Tài khoản vốn chuyên dụng
Mở tài khoản vốn chuyên dụng tại TPBank, Khách hàng được lợi ích gì?

Theo quy định của pháp luật, TPBank được phép mở tài khoản vốn chuyên dụng cho Khách hàng đáp ứng cho mọi hình thức đầu tư từ nước ngoài, chứng khoán… Ngoài ra, Khách hàng còn được hưởng lãi suất ưu đãi cạnh tranh so với thị trường.

Tài khoản vốn chuyên dụng của doanh nghiệp sẽ được hưởng lãi suất như thế nào?

Quý khách được hưởng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn (do TPBank công bố từng thời kỳ), tính trên số dư Có của tài khoản này.

Tài khoản ưu việt
Mở tài khoản ưu việt cho doanh nghiệp tại TPBank mất bao nhiêu thời gian?

Khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cần thiết, việc mở tài khoản sẽ được thực hiện trong thời gian 15 phút nếu Quý khách trực tiếp làm tại bất kỳ điểm giao dịch nào của TPBank.

Tài khoản ưu việt của doanh nghiệp sẽ được hưởng lãi suất như thế nào?

Quý khách được hưởng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn (do TPBank công bố từng thời kỳ), tính trên số dư Có của tài khoản này.

Tài khoản Ưu việt phù hợp với đối tượng Khách hàng nào?

Tài khoản ưu việt phù hợp với Khách hàng có mạng lưới phân phối bán hàng rộng khắp.

Lên đầu trang
Tiền gửi doanh nghiệp
Tiền gửi có kỳ hạn trả lãi định kỳ
Số tiền gửi tối thiểu áp dụng đối với VND/USD ?

Số tiền gửi tối thiểu: 1.000.000 VND/100 USD

 

Kỳ hạn gửi tiền lĩnh lãi định kỳ tối đa là bao nhiêu ?

Kỳ hạn gửi tiền tối đa là 36 tháng

Doanh nghiệp như thế nào thì có thể tiền gửi lĩnh lãi định kỳ?
 • Tổ chức Việt Nam được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam
 • Tổ chức nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật nước mà Tổ chức đó được thành lập

Ghi chú: Không bao gồm các tổ chức tín dụng

Tiền gửi trực tuyến
Tôi phải làm gì để có thể đăng ký dịch vụ tiền gửi trực tuyến?

Khách hàng chỉ cần đến các điểm giao dịch  của TPBank để thực hiện việc đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng Điện tử gói thanh toán dành cho KHDN là có thể thực hiện được giao dịch.

Doanh nghiệp như thế nào thì có thể tiền gửi lĩnh lãi đầu kỳ
 • Tổ chức Việt Nam được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam
 • Tổ chức nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật nước mà Tổ chức đó được thành lập

Ghi chú: Không bao gồm các tổ chức tín dụng

 

Khách hàng phải đến đâu khi muốn tất toán tiền gửi trực tuyến?

Khách hàng có thể đến các điểm giao dịch của TPBank để tất toán hoặc đăng nhập vào ngân hàng Điện tử TPBank để thực hiện việc tất toán trực tuyến.

Tiền gửi có kỳ hạn trả lãi cuối kỳ
Tôi có thể gửi tiền với kỳ hạn 47 ngày có được không?

Được, TPBank cung cấp sản phẩm lĩnh lãi cuối kỳ với kỳ hạn ngày linh hoạt, Khách hàng có thể tùy chọn kỳ hạn gửi để phù hợp với nhu cầu sử dụng tiền của Khách hàng

Doanh nghiệp như thế nào thì có thể tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ?
 • Tổ chức Việt Nam được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam
 • Tổ chức nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật nước mà Tổ chức đó được thành lập

Ghi chú: Không bao gồm các tổ chức tín dụng

Tiền gửi có kỳ hạn trả lãi đầu kỳ
Kỳ hạn gửi tiền lĩnh lãi đầu kỳ tối đa là bao nhiêu ?

Kỳ hạn gửi tiền tối đa là 36 tháng

Tôi tất toán trước hạn hợp đồng tiền gửi lĩnh lãi đầu kỳ , khi đó lãi tôi nhận được như thế nào ?

Nếu khách hàng tất toán trước hạn hợp đồng tiền gửi lĩnh lãi đầu kỳ, tại thời điểm tất toán, lãi suất khách hàng được hưởng là lãi suất không kỳ hạn, khi đó TPBank sẽ tính toán lại phần lãi khách hàng đã nhận rồi trừ vào tiền gốc và lãi không kỳ hạn mà khách hàng được hưởng.

Doanh nghiệp như thế nào thì có thể tiền gửi lĩnh lãi đầu kỳ?
 • Tổ chức Việt Nam được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam
 • Tổ chức nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật nước mà Tổ chức đó được thành lập

Ghi chú: Không bao gồm các tổ chức tín dụng

 

Lên đầu trang
Cho vay và tài trợ
Cho vay mua ô tô đi lại và phục vụ SXKD
Các loại TSĐB nào được TPBank chấp nhận?

Xe ô tô hình thành từ vốn vay, Bất động sản, Tiền và tài sản tương đương tiền

Mức cho vay tối đa là bao nhiêu?

Tối đa 100% giá trị xe mua ghi trên hóa đơn (bao gồm VAT)

Phương thức trả nợ gốc, lãi theo sản phẩm?

Nợ gốc: trả định kỳ hàng tháng/ quý

Nợ lãi: trả định kỳ hàng tháng, lãi tính trên dư nợ thực tế

 

Thời hạn cho vay tối đa theo sản phẩm?

72 tháng

 

Cho vay VND lãi suất đặc biệt
Đối tương khách hàng được tham gia sản phẩm quy định như thế nào?

Khách hàng đáp ứng đủ điều kiện cấp tín dụng theo quy định của pháp luật và TPBank, ưu tiên Khách hàng hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Đối tương khách hàng được tham gia sản phẩm quy định như thế nào?

Khách hàng đáp ứng đủ điều kiện cấp tín dụng theo quy định của pháp luật và TPBank, ưu tiên Khách hàng hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

 

Thời gian vay tối đa quy định như thế nào?

Tối đa 12 tháng

Loại tiền cho vay là gì?

Loại tiền vay là VND

Lãi suất được áp dụng như thế nào?

Lãi suất bao gồm lãi suất cơ bản và lãi suất bổ sung, trong đó lãi suất cơ bản áp dụng theo lãi suất vay USD và lãi suất bổ sung biến động theo tỷ giá

Tài trợ dự án trọn gói
Các dự án thuộc ngành, lĩnh vực nào được TPBank tài trợ?

TPBank tài trợ các dự án thuộc ngành, lĩnh vực sau:

 • Dự án/ gói thầu mua sắm may móc, trang thiết bị
 • Dự án/ gói thầu xây dựng
 • Các dự án/gói thầu khác trừ các lĩnh vực sau: dự án/gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, bảo hiểm hoặc các hàng hóa thuộc tài sản vô hình mà TPBank không đánh giá được năng lực thực hiện của khách hàng và không kiểm soát quá trình chuyển giao tài sản cho người mua /chủ đầu tư hoặc gói thầu/dự án mua sắm máy móc , trang thiết bị nhỏ lẻ, không đồng bộ.
Đồng tiền cho vay là những loại tiền gì?

VND hoặc Ngoại tệ. Trường hợp cho vay ngoại tệ phải  tuân theo quy định về cho vay ngoại tệ của pháp luật và quy định  của TPBank.

Thời hạn vay TPBank áp dụng như thế nào?

Căn cứ vào nhu cầu của Khách hàng và dòng tiền của dự án, thời hạn cho vay tính từ khi giải ngân đến khi nhận được tiền thanh toán của chủ đầu tư nhưng không vượt quá 12 tháng/khoản giải ngân.

Phương thức vay TPBank áp dụng?

Vay theo món hoặc vay theo hạn mức

Cho vay vốn lưu động – theo món
Những khách hàng doanh nghiệp như thế nào thuộc đối tượng của sản phẩm cho vay vốn lưu động theo món?

KHDN phải thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Doanh nghiệp , tổ chức là người cư trú hoặc không cư trú.
 • Đại diện hợp pháp của tổ chức phái có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
 • Đối với khách hàng vay là pháp nhân nước ngoài phải có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo quy định của nước mà pháp nhân đó có quốc tịch.
Thời hạn cho vay theo sản phẩm vay vốn lưu động theo món?

Tối đa không quá 12 tháng.

Với loại sản phẩm này, TPBank cho vay loại tiền nào?

VND và ngoại tệ. Riêng cho vay bằng ngoại tệ, TPBank sẽ đáp ứng nhu cầu vay vốn của Khách hàng trong khả năng của mình với điều kiện Khách hàng phải tuân thủ Quy định cho vay ngoại tệ, quy định quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước.

Cho vay đầu tư trung, dài hạn – theo món
Những khách hàng doanh nghiệp như thế nào thuộc đối tượng của sản phẩm cho vay đầu tư trung, dài hạn theo món?

KHDN phải thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Doanh nghiệp, tổ chức là người cư trú hoặc không cư trú.
 • Đại diện hợp pháp của tổ chức phái có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
 • Đối với khách hàng vay là pháp nhân nước ngoài phải có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo quy định của nước mà pháp nhân đó có quốc tịch.
Thời hạn cho vay theo sản phẩm cho vay vay đầu tư trung, dài hạn theo món là như thế nào?

Thời hạn cho vay từ trên 1 năm  trở lên.

Với sản phẩm Cho vay đầu tư trung, dài hạn – theo món, TPBank cho vay loại tiền nào?

VND và ngoại tệ. Riêng cho vay bằng ngoại tệ, TPBank sẽ đáp ứng nhu cầu vay vốn của Khách hàng trong khả năng của mình với điều kiện Khách hàng phải tuân thủ Quy định cho vay ngoại tệ, quy định quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước.

Cho vay đầu tư trung, dài hạn – theo dự án
Những khách hàng doanh nghiệp như thế nào thuộc đối tượng của sản phẩm cho vay đầu tư trung, dài hạn theo dự án?

KHDN phải thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Doanh nghiệp , tổ chức là người cư trú hoặc không cư trú.
 • Đại diện hợp pháp của tổ chức phái có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
 • Đối với khách hàng vay là pháp nhân nước ngoài phải có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo quy định của nước mà pháp nhân đó có quốc tịch.
Thời hạn cho vay theo sản phẩm cho vay vay đầu tư trung, dài hạn theo dự án là như thế nào?

Thời hạn cho vay từ trên 1 năm trở lên.

Với sản phẩm Cho vay đầu tư trung, dài hạn – theo dự án, TPBank cho vay loại tiền nào?

VND và ngoại tệ. Riêng cho vay bằng ngoại tệ, TPBank sẽ đáp ứng nhu cầu vay vốn của Khách hàng trong khả năng của mình với điều kiện Khách hàng phải tuân thủ Quy định cho vay ngoại tệ, quy định quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước.

Cho vay theo hạn mức
Những doanh nghiệp nào sử dụng sản phẩm này?

Tất cả các doanh nghiệp đủ điều kiện vay vốn đều có thể sử dụng sản phẩm này. Các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn thường xuyên phù hợp với sản phẩm này.

Thời hạn cho vay theo sản phẩm cho vay theo hạn mức là như thế nào?

Tối đa không quá 12 tháng.

Với sản phẩm Cho vay theo hạn mức, TPBank cho vay loại tiền nào?

VND và ngoại tệ. Riêng cho vay bằng ngoại tệ, TPBank sẽ đáp ứng nhu cầu vay vốn của Khách hàng với điều kiện Khách hàng phải tuân thủ Quy định cho vay ngoại tệ, quy định quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước.

Cho vay đối với đại lý xe ô tô
Phương thức trả nợ gốc lãi của khoản vay?

Nợ gốc: thu nợ cuối kỳ

Nợ lãi: thu định kỳ hàng tháng

Thời hạn cho vay của sản phẩm được xác định thế nào?

Thời hạn cho vay được xác định phù hợp với vòng quay vốn của KH tối đa không quá 4 tháng trên 1 Khế ước nhận nợ

Mức tài trợ tối đa của TPBank?

TPBank tài trợ tối đa 100% giá trị đơn đặt hàng/ hợp đồng từ hãng xe

Loại TSBĐ của sản phẩm cho vay này là gì?

Lô xe hình thành từ vốn vay, lô xe sẵn có trong kho, Bất động sản, Tiền và tài sản tương đương tiền.

Cho vay cầm cố bằng giấy tờ có giá
Thời hạn cho vay của sản phẩm được xác định thế nào?

Thời hạn cho vay được xác định phù hợp với nhu cầu và khả năng trả nợ của KH và nhỏ hơn hoặc bằng thời hạn còn lại của TSBĐ.

Việc xác định mức cho vay với TSBĐ trả lãi đầu kỳ được áp dụng theo nguyên tắc nào?

Mức cho vay bằng mệnh giá TG/CCTG/KP trừ tổng lãi vay dự thu trừ tổng lãi tiền gửi KH được nhận đầu các kỳ (tính từ ngày gửi đến ngày đến hạn khoản vay tại TPBank

Phí trả nợ trước hạn áp dụng thế nào?

Không áp dụng đối với phần dư nợ trả trước hạn được đảm bảo bằng TG/CCTG/KP

Loại TSBĐ của sản phẩm cho vay này là gì?

Tiền gửi , chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu bằng VND

Cho vay đảm bảo bằng bộ chứng từ xuất khẩu
Đối tượng Khách hàng tham gia sản phẩm này là ai?

Sản phẩm phù hợp với các Doanh nghiệp xuất khẩu có nhu cầu vay vốn lưu động.

Thấu chi doanh nghiệp
Những khách hàng doanh nghiệp như thế nào thuộc đối tượng của sản phẩm cho vay thấu chi?

KHDN phải thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Doanh nghiệp , tổ chức là người cư trú hoặc không cư trú.
 • Đại diện hợp pháp của tổ chức phái có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
 • Đối với khách hàng vay là pháp nhân nước ngoài phải có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo quy định của nước mà pháp nhân đó có quốc tịch.
 • Khách hàng đã có hạn mức tín dụng tai TPBank.
 • Đáp ứng điều kiện về doanh số ghi có trong Tài khoán thanh toán của Khách hàng.
Thời hạn cho vay theo sản phẩm cho vay thấu chi là như thế nào?

Tối đa không quá 12 tháng.

Với sản phẩm Thấu chi doanh nghiệp, TPBank cho vay loại tiền nào?

TPBank chỉ cho vay tiền VND

Cam kết thu xếp tài chính
Điều kiện để Khách hàng được cấp cam kết thu xếp tài chính?

Mục đích của Phương án/Dự án cụ thể theo đề xuất của Khách hàng phải phù hợp với qui định của Pháp luật Việt Nam và phù hợp với ngành nghề hoạt động theo đăng ký kinh doanh của Khách hàng.

Đồng thời khách hàng phải cung cấp đầy đủ bộ hồ sơ:

1. Hồ sơ tài chính:

Báo cáo tài chính của năm liền kề trước hoặc thời điểm gần nhất, bao gồm:

- Theo mẫu của khách hàng gồm:

+ Bảng cân đối kế toán

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (không áp dụng với DN mới thành lập, chưa có hoạt động SXKD)

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Nếu có)

+ Hoặc Báo cáo của kiểm toán độc lập

- Hoặc khách hàng kê khai theo mẫu của TPBank gồm:

+ Bảng cân đối kế toán

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (không áp dụng với Doanh nghiệp mới thành lập, chưa có hoạt động SXKD)

2. Hồ sơ chứng minh mục đích đề nghị phát hành cam kết

a) Đơn đề nghị phát hành cam kết thu xếp tài chính.

b) Tài liệu chứng minh mục đích phát hành

- Trường hợp tham gia đầu tư dự án

+ Tài liệu về thông tin cơ bản của dự án (có thể chấp nhận bản photo lấy nguồn tin từ các phương tiện truyền thông như trang web, báo, tạp chí….), bản sao có đóng dấu xác nhận của khách hàng

+ Hoặc Quyết định phê duyệt dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp/ Giấy phép đầu tư (nếu khách hàng có thể cung cấp), bản sao có đóng dấu xác nhận của khách hàng.

+ Hoặc kháchh hàng kê khai theo mẫu của TPBank

- Trường hợp đấu thầu

+ Thông báo mời thầu hoặc thư mời thầu (nếu mời thầu công khai, có thể chấp nhận bản photo lấy nguồn tin từ các phương tiện truyền thông như trang web, báo, tạp chí….), bản sao có đóng dấu xác nhận của khách hàng

+ Hoặc khách hàng kê khai theo mẫu của TPBank

TPBank có phát hành cam kết thu xếp tài chính theo mẫu của chủ đầu tư hay không?

Có. TPBank có thể phát hành cam kết thu xếp tài chính theo mẫu của chủ đầu tư, miễn là nội dung của Cam kết tài chính không gây rủi ro và bất lợi cho TPBank.

Số tiền cam kết thu xếp tài chính tối đa là bao nhiêu?

Không lớn hơn tổng nhu cầu vốn đầu tư của dự án kinh doanh sau khi trừ đi phần vốn góp của khách hàng và không vượt qua giới hạn cấp tín dụng theo quy định của SBV, TPBank.

Thời hạn cam kết thu xếp tài chính tối đa là bao nhiêu?

Thời hạn hiệu lực của cam kết không được lớn hơn thời hạn thực hiện của phương án/ dự án và không quá 5 năm

Tài trợ trước giao hàng
Sản phẩm phù hợp với đối tượng nào?

Sản phẩm phù hợp với các Doanh nghiệp xuất khẩu có nhu cầu vay vốn ngay từ khi ký kết được Hợp đồng ngoại thương hoặc nhận được thư tín dụng từ nhà nhập khẩu.

Tài trợ sau giao hàng
Sản phẩm phù hợp với đối tượng nào?

Sản phẩm phù hợp với các Doanh nghiệp xuất khẩu có nhu cầu vay vốn ngay sau khi giao hàng và chưa nhận được tiền thanh toán từ nhà nhập khẩu.

Cho vay nhà cung ứng cho các tập đoàn đa quốc gia
Đối tượng Khách hàng của sản phẩm?

Doanh nghiệp sản xuất cung ứng hàng hóa cho các Tập đoàn đa quốc gia (MNC)

Khách hàng phải có lịch sử quan hệ giao dịch với MNC tối thiểu trong vòng bao nhiêu tháng tính đến thời điểm phê duyệt khoản vay?

Tối thiểu 06 tháng

Mục đích vay vốn của KH được TPBank tài trợ?

Cho vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu động nhằm phục vụ hợp đồng sản xuất cung ứng hàng hóa cho các MNC.

Bổ sung/mua sắm máy móc, thiết bị, tài sản cố định cho doanh nghiệp.

Trả tiền thuê mặt bằng, nhà xưởng tại các Khu công nghiệp hỗ trợ.

Thời hạn cho vay của sản phẩm là gì?

Thời hạn cho vay phải phù hợp với Hợp đồng mua bán,thời hạn thanh toán của MNC và chu kỳ sản xuất kinh doanh của Khách hàng.

Phương thức thu nợ gốc , lãi của khoản vay?

Thu một lần ngay khi MNC thanh toán khoản phải thu.,hoặc thu từng lần phù hợp với từng lần thanh toán của Khách hàng ngay khi tiền về.

Cho vay tạm trữ lúa gạo
Thông thường mỗi năm Chính phủ có mấy chương trình thu mua tạm trữ lúa gạo?

Có 2 vụ thu mua tạm trữ lúa gạo: vụ đông xuân, vụ hè thu.

Đối tượng nào được áp dụng cho vay ưu đãi tạm trữ thu mua thóc gạo theo quy định này?

Các thương nhân, doanh nghiệp thực hiện mua tạm trữ thóc, gạo vụ được Hiệp hội lương thực Việt Nam phân giao theo quy định tại Quyết định của Thủ tướng chính phủ.

Trường hợp Khách hàng vay quá hạn mức phân bổ thu mua thóc, gạo, Khách hàng phải trả lãi cho phần vượt hạn mức với lãi suất như thế nào?

Theo Biểu lãi suất cho vay áp dụng đối với khách hàng doanh nghiệp hiện hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc các chương trình ưu đãi lãi suất (nếu có) của TPBank.

Lãi suất cho vay trong hạn tối đa theo cho vay thu mua tạm trữ thóc gạo dành cho Khách hàng doanh nghiệp là bao nhiêu?

Lãi suất áp dụng thực hiện theo đúng quy định của quyết định của Thủ tướng chính phủ về tạm trữ lúa gạo .

Cho vay dựa trên hàng tồn kho
Những khách hàng doanh nghiệp như thế nào thuộc đối tượng của sản phẩm cho vay dựa trên hàng tồn kho?

KHDN phải thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Doanh nghiệp , tổ chức là người cư trú hoặc không cư trú.
 • Đại diện hợp pháp của tổ chức phái có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
 • Đối với khách hàng vay là pháp nhân nước ngoài phải có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo quy định của nước mà pháp nhân đó có quốc tịch.
TPBank nhận hàng tồn kho nào?

Hàng tồn kho luân chuyển và hàng tồn kho cố định.

Với sản phẩm Cho vay dựa trên hàng tồn kho, TPBank cho vay loại tiền nào?

VND và ngoại tệ. Riêng cho vay bằng ngoại tệ, TPBank sẽ đáp ứng nhu cầu vay vốn của Khách hàng trong khả năng của mình với điều kiện Khách hàng phải tuân thủ Quy định cho vay ngoại tệ, quy định quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước.

Bao thanh toán trong nước
Những khách hàng doanh nghiệp như thế nào thuộc đối tượng của sản phẩm Bao thanh toán?

KHDN phải thỏa mãn các điều kiện sau:

Doanh nghiệp , tổ chức là người cư trú hoặc không cư trú.

Đại diện hợp pháp của tổ chức phái có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Đối với khách hàng vay là pháp nhân nước ngoài phải có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo quy định của nước mà pháp nhân đó có quốc tịch.

Thời hạn cho vay theo sản phẩm Bao thanh toán là như thế nào?

Tối đa không quá 12 tháng.

Với sản phẩm này, Bao thanh toán trong nước, TPBank cho vay loại tiền nào?

TPBank chỉ cho vay tiền VND.

Lên đầu trang
Thanh toán quốc tế
Phát hành L/C nhập khẩu
TPBank có tư vấn cho Khách hàng về nội dung L/C không?

Có. TPBank miễn phí tư vấn cho Khách hàng về nội dung L/C để giảm thiểu rủi ro và bảo đảm quyền lợi cho khách hàng.

Hồ sơ phát hành LC gồm những gì?
 • Yêu cầu phát hành L/C (theo mẫu của TPBank)
 • Hợp đồng ngoại thương hoặc các văn bản có giá trị tương đương.
 • Giấy phép nhập khẩu/ Hạn ngạch nhập khẩu được cấp với lô hàng nhập khẩu có điều kiện theo quy định quản lý xuất nhập khẩu của Nhà nước Việt Nam
 • Các hồ sơ khác theo quy định của TPBank.
Trường hợp bộ chứng từ theo L/C chưa về tới TPBank mà hàng hóa đã về tới Việt Nam, khách hàng muốn đi lấy hàng có được không?

Có. Khách hàng gửi Yêu cầu phát hành Bảo lãnh nhận hàng/Ủy quyền nhận hàng/Ký hậu vận đơn/ Ký Cagro Receipt và hoàn tất các điều kiện theo quy định của TPBank. Sau khi đã hoàn tất các thủ tục theo quy định, TPBank sẽ phát hành Thư bảo lãnh nhận hàng/ Thư ủy quyền nhận hàng/ Ký hậu vận đơn/ Ký Cargo Receipt để khách hàng đi lấy hàng.

Chuyển tiền quốc tế chiều đi
Tư vấn hồ sơ chuyển tiền quốc tế được tính phí như thế nào?

TPBank miễn phí tư vấn Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ chuyển tiền với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tình và phục vụ nhanh chóng.

Chúng tôi có được mua ngoại tệ để thực hiện việc chuyển tiền quốc tế không?

TPBank sẽ hỗ trợ thu xếp bán ngoại tệ với tỷ giá tốt nhất cho các Doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ hồ sơ chuyển tiền theo quy định của TPBank và tuân thủ quy định quản lý ngoại hối của Việt Nam

Chúng tôi cần làm những thủ tục gì để có thể sử dụng được dịch vụ này?

Doanh nghiệp chỉ cần đến một trong những đơn vị kinh doanh của TPBank để cung cấp đầy đủ thông tin và hồ sơ phù hợp với quy định của TPBank và quy định quản lý ngoại hối của Việt Nam.

Trong trường hợp nào thì hồ sơ giao dịch của chúng tôi được coi là đầy đủ, hợp lệ?

Giao dịch được coi là đầy đủ và hợp lệ là giao dịch mà Doanh nghiệp cung cấp đầy đủ chứng từ giao dịch theo quy định của TPBank. Doanh nghiệp có thể liên hệ với đơn vị kinh doanh của TPBank để được hướng dẫn.

UPAS L/C
TPBank có tư vấn cho Khách hàng về nội dung L/C UPAS/UPAS Plus không?

Có. TPBank miễn phí tư vấn cho Khách hàng về nội dung L/C UPAS/UPAS Plus để giảm thiểu rủi ro và bảo đảm quyền lợi cho khách hàng.

Thời gian trả chậm tối đa với dịch vụ UPAS L/C là bao nhiêu?

Căn cứ theo hoạt động kinh doanh của Khách hàng, tối đa không quá 360 ngày

Chúng tôi phải trả những phí gì khi sử dụng dịch vụ UPAS L/C?

Các loại phí thanh toán quốc tế liên quan đến L/C NK thông thường và Phí L/C UPAS/UPAS Plus

Chuyển tiền quốc tế chiều về
Ngân hàng có mua lại ngoại tệ cho chúng tôi không?

TPBank có hỗ trợ mua lại ngoại tệ cho Doanh nghiệp với tỷ giá tốt nhất nếu Doanh nghiệp có nhu cầu chuyển đổi ngoại tệ ra VND.

Chúng tôi cần lưu ý gì để việc nhận tiền nước ngoài được nhanh chóng?

Để việc nhận tiền từ nước ngoài được nhanh chóng và tiết kiệm chi phí, Doanh nghiệp cần lưu ý cung cấp đầy đủ cho đối tác nước ngoài các thông tin:

Tên đầy đủ và swift code của NH Nostro của TPBank

Tên tiếng Anh và swift code của TPBank (TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT STOCK BANK, HANOI, VIETNAM. SWIFT BIC: TPBVVNVX)

Tên và TK thụ hưởng mở tại TPBank

Để xem thông tin chi tiết, xin vui lòng tải về Hướng dẫn tiền về từ nước ngoài tại đây

Nhờ thu nhập khẩu
Có mấy loại nhờ thu nhập khẩu?

Có 2 loại:

 • Nhờ thu trả ngay (D/P – Documents against payment): Doanh nghiệp nhập khẩu thanh toán ngay trị giá khoản nhờ thu và nhận BCT nhập khẩu để đi lấy hàng.
 • Nhờ thu trả chậm (D/A – Documents against acceptance): Doanh nghiệp nhập khẩu chấp nhận thanh toán BCT/Hối phiếu có kỳ hạn và nhận BCT nhập khẩu để đi lấy hàng. Doanh nghiệp nhập khẩu sẽ thực hiện thanh toán vào ngày đến hạn.
Nhờ thu xuất khẩu
Có mấy loại nhờ thu xuất khẩu?

Có 2 loại:

 • Nhờ thu trả ngay: (D/P – Documents against payment): Nhà nhập khẩu nước ngoài thanh toán trả ngay trị giá khoản nhờ thu và nhận BCT đi nhận hàng.
 • Nhờ thu trả chậm (D/A – Documents against acceptance): Nhà nhập khẩu chấp nhận thanh toán BCT/Hối phiếu trả chậm
Chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu theo L/C
Hồ sơ chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu theo phương thức L/C gồm những gì?
 1. Đề nghị chiết khấu kiêm khế ước nhận nợ (theo mẫu của TPBank)
 2. L/C gốc và sửa đổi L/C gốc (nếu có);
 3. Bộ chứng từ xuất khẩu
 4. Các hồ sơ khác theo quy định của TPBank.
Tỷ lệ chiết khấu bộ chứng từ theo phương thức L/C là bao nhiêu?

Tối đa lên đến 98% giá trị đòi tiền của bộ chứng từ xuất khẩu

Đồng tiền chiết khấu là gì?

Đồng tiền chiết khấu là VNĐ hoặc ngoại tệ phù hợp với quy định của pháp luật.

Thời hạn chiết khấu là bao lâu?

Thời hạn chiết khấu linh hoạt phù hợp với nhu cầu vốn của Khách hàng, tối đa lên đến 365 ngày

Chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu theo D/P
Hồ sơ chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu theo phương thức D/P gồm những gì?
 1. Đề nghị chiết khấu kiêm khế ước nhận nợ (theo mẫu của TPBank)
 2. Hợp đồng ngoại thương
 3. Bộ chứng từ xuất khẩu
 4. Các hồ sơ khác theo quy định của TPBank.
Tỷ lệ chiết khấu bộ chứng từ theo phương thức D/P là bao nhiêu?

Tối đa lên đến 90% giá trị đòi tiền của bộ chứng từ xuất khẩu

Chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu theo L/C
Đồng tiền chiết khấu là gì?

Đồng tiền chiết khấu là VNĐ hoặc ngoại tệ phù hợp với quy định của pháp luật.

Chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu theo D/P
Thời hạn chiết khấu là bao lâu?

Thời hạn chiết khấu linh hoạt phù hợp với nhu cầu vốn của Khách hàng, tối đa lên đến 60 ngày

Chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu theo D/P direct CAD/TTR
Hồ sơ chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu theo phương thức D/P direct/ CAD/ TTR gồm những gì?
 1. Đề nghị chiết khấu kiêm khế ước nhận nợ (theo mẫu của TPBank)
 2. Hợp đồng ngoại thương
 3. Bộ chứng từ xuất khẩu
 4. Các hồ sơ khác theo quy định của TPBank.
Tỷ lệ chiết khấu bộ chứng từ theo phương thức D/P direct/ CAD/ TTR là bao nhiêu?

Tối đa lên đến 90% giá trị đòi tiền của bộ chứng từ xuất khẩu

Chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu theo L/C
Đồng tiền chiết khấu là gì?

Đồng tiền chiết khấu là VNĐ hoặc ngoại tệ phù hợp với quy định của pháp luật.

Chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu theo D/P
Thời hạn chiết khấu là bao lâu?

Thời hạn chiết khấu linh hoạt phù hợp với nhu cầu vốn của Khách hàng, tối đa lên đến 60 ngày

Đề nghị phát hành L/C qua eBank
Chúng tôi cần làm những thủ tục gì để có thể sử dụng được dịch vụ này?

Đây là dịch vụ sẵn có cho Khách hàng sử dụng eBank doanh nghiệp của TPBank vì vậy  Khách hàng chỉ cần đăng ký sử dụng eBank với TPBank là có thể sử dụng dịch vụ

Để sử dụng được dịch vụ này, chúng tôi có phải đóng thêm phí giao dịch nào không?

Khách hàng được hoàn toàn miễn phí giao dịch  khi sử dụng dịch vụ này trên eBank.

Trong trường hợp nào thì hồ sơ giao dich của chúng tôi được coi là đầy đủ, hợp lệ?

Giao dịch được đầy đủ và hợp lệ là giao dịch mà Khách hàng cung cấp đầy đủ chứng từ  giao dịch cho TPBank theo quy định của TPBank, Khách hàng có thể tham khảo bộ checklist hồ sơ giao dịch trên eBank hoặc liên hệ với đơn vị kinh doanh của TPBank để được hướng dẫn.

Đề nghị chuyển tiền quốc tế qua eBank
Chúng tôi cần làm những thủ tục gì để có thể sử dụng được dịch vụ này ?

Đây dịch vụ sẵn cho Khách hàng sử dụng eBank doanh nghiệp của TPBank vậy  Khách hàng chỉ cần đăng sử dụng eBank với TPBank thể sử dụng dịch vụ.

Để sử dụng được dịch vụ này, chúng tôi có phải đóng thêm phí giao dịch nào không ?

Khách hàng được hoàn toàn miễn phí giao dịch  khi sử dụng dịch vụ này trên eBank.

Trong trường hợp nào thì hồ sơ giao dịch của chúng tôi được coi là đầy đủ, hợp lệ?

Giao dịch được đầy đủ hợp lệ giao dịch Khách hàng cung cấp đầy đủ chứng từ  giao dịch cho TPBank theo quy định của TPBank, Khách hàng thể tham khảo bộ checklist hồ giao dịch trên eBank hoặc liên hệ với đơn vị kinh doanh của TPBank để được hướng dẫn.

Tra cứu L/C qua ebank
Để sử dụng được dịch vụ này, chúng tôi có phải đóng thêm phí giao dịch nào không ?

Khách hàng được hoàn toàn miễn phí giao dịch  khi sử dụng dịch vụ này trên eBank.

Chúng tôi cần làm những thủ tục gì để có thể sử dụng được dịch vụ này ?

Đây là dịch vụ sẵn có cho Khách hàng sử dụng eBank doanh nghiệp của TPBank vì vậy Khách hàng chỉ cần đăng ký sử dụng eBank với TPBank là có thể sử dụng dịch vụ.

Lên đầu trang
Dịch vụ thanh toán trong nước
Chuyển khoản tại quầy
Khách hàng có phải đăng ký sử dụng dịch vụ tại TPBank không?

Không. Khách hàng có thể  gửi Ủy nhiệm chi tới TPBank ngay khi phát sinh yêu cầu

Khách hàng có bắt buộc phải có tài khoản tại TPBank để sử dụng dịch vụ không?

Không, Khách hàng có thể nôp tiền mặt cho TPBank và yêu cầu Ngân hàng chuyển khoản cho Khách hàng.

Trường hợp, Khách hàng chuyển khoản trong cùng hệ thống của TPBank thì áp dụng mức phí thế nào?

Trường hợp này, TPBank miễn phí chuyển khoản cho Khách hàng.

 

Chuyển khoản qua eBank
Chúng tôi cần làm những thủ tục gì để có thể sử dụng được dịch vụ này ?

Đây là dịch vụ sẵn có cho Khách hàng sử dụng eBank doanh nghiệp của TPBank vì vậy  Khách hàng chỉ cần đăng ký sử dụng eBank với TPBank là có thể sử dụng dịch vụ.

Chúng tôi có thể chuyển khoản qua smartphone hay không?

Quý Khách hoàn toàn có thể chuyển khoản qua smartphone nếu thiết bị của Quý Khách kết nối với internet.

Thanh toán thuế qua EZ.Tax
Khách hàng có thể thanh toán thuế qua hình thức nào?

Khách hàng có thể thanh toán thuế tại quầy giao dịch của TPBank, qua eBank hoặc qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Điều kiện để Khách hàng tham gia dịch vụ?

- Yêu cầu chung: KH phải có mã số thuế.

- Yêu cầu riêng với phương thức giao dịch qua cổng TTĐT của Tổng cục Thuế: KH có chữ ký số, email và TK tại Ngân hàng.

Khách hàng có thể nộp những loại thuế gì?

Khách hàng có thể nộp thuế XNK, các loại thuế, phí nội địa.

 

Chuyển khoản theo lô/trả lương
Khách hàng có thể chi trả lương cho tài khoản ngoài TPBank không?

Khách hàng có thể chi trả lương cho cả tài khoản trong và ngoài TPBank.

Khách hàng có thể thực hện giao dịch này qua E-bank hay không?

Có.

Khách hàng có mất phí đăng ký giao dịch chi hộ lương không ?

Không.

Chuyển khoản định kỳ
Khách hàng pphải đăng ký thế nào để sử dụng ịch vụ này?

Nếu tại quầy, Khách hhàng đăng ký sử dụng dịch vụ theo biểu mẫu của  TPBank. Nếu Khách hàng muốn sử dụng dịch vụ qua eBank, đăng ký sử dụng dịch vụ eBank để được hưởng tính năng này trên eBank.

Khách hàng có bắt buộc phải có tài khoản tại TPBank để sử dụng dịch vụ không?

Có.

Phí dịch vụ này thế nào?

50.000 VND/ lần đăng ký hoặc tu chỉnh + phí chuyển tiền TPBank

Dịch vụ nộp thuế hải quan điện tử 24/7
Thủ tục đăng ký dịch vụ Nộp thuế điện tử Hải quan 24/7 cần những giấy tờ nào?

Để thực đăng ký dịch vụ Nộp thuế điện tử Hải quan 24/7, Quý khách vui lòng chuẩn bị những giấy tờ sau:

- Đề nghị sử dụng dịch vụ

- CMND/HC/CCCD của người đăng ký thông tin người nộp thuế

Doanh nghiệp muốn thay đổi thông tin về người nộp thuế thì có thể thay đổi ở đâu?

Khách hàng có thể thay đổi thông tin người nộp thuế trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan và gửi Đăng ký thay đổi dịch vụ nộp thuế điện tử Hải quan 24/7 tới quầy giao dịch của TPBank.

Riêng đối với thông tin về chữ ký số, Quý khách vui lòng chỉ thực hiện tại cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan

Doanh nghiệp có mất phí đăng ký dịch vụ Nộp thuế điện tử Hải quan 24/7 không?

Khách hàng không mất phí khi đăng ký sử dụng dịch vụ

Trong trường hợp thay đổi thông tin người nộp thuế tại Ngân hàng, Khách hàng có phải liên lạc với Tổng cục Hải quan để xác nhận thông tin không?

Không

Trong quá trình sử dụng dịch vụ, nếu doanh nghiệp có vướng mắc có thể liên hệ tới số điện thoại nào?

Quý khách vui lòng liên hệ qua tổng đài 24/7 của TPBank số 1900 58 58 85 để giải đáp thắc mắc

Lên đầu trang
Thẻ doanh nghiệp
Thẻ ghi nợ quốc tế TPBank Visa Debit cho doanh nghiệp
Thẻ ghi nợ Quốc tế Visa debit dành cho KHDN là gì?

Thẻ ghi nợ quốc tế kết nối với tài khoản tiền gửi thanh toán VND mang thương hiệu Visa do TPBank phát hành. Thẻ được sử dụng để giao dịch tại máy ATM và các đơn vị chấp nhận thẻ có logo Visa trên toàn thế giới

Chủ thẻ chính là ai?

Chủ thẻ chính là doanh nghiệp, doanh nghiệp chỉ định CBNV được cầm thẻ chính để thực hiện giao dịch

Tên chủ thẻ được ghi như nào?

Thẻ được in họ tên người sử dụng thẻ và tên của KHDN.

Căn cứ gì để phân loại hạng thẻ (chuẩn, vàng, Platinum)?

Căn cứ vào nhu cầu định mức rút tiền từng lần của Khách hàng.

Thẻ tín dụng TPBank Credit cho doanh nghiệp
Thẻ tín dụng dành cho KHDN là gì?

Là thẻ tín dụng  được sử dụng trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, các giao dịch thẻ được sử dụng bằng tài khoản của KHDN mở tại TPBank. Thẻ không được rút, đổi tiền mặt dưới mọi hình thức

Chủ thẻ chính là ai?

Chủ thẻ chính là doanh nghiệp, doanh nghiệp chỉ định CBNV được cầm thẻ chính để thực hiện giao dịch.

Hạn mức thẻ tín dụng tối đa?

1,5 tỷ đồng; nhưng không vượt quá tổng hạn mức tín dụng KHDN được cấp tại TPBank

 

Tên chủ thẻ được ghi như nào?

Thẻ được in họ tên người sử dụng thẻ và tên của KHDN.

Căn cứ gì để phân loại hạng thẻ (chuẩn, vàng, Platinum)?

Căn cứ vào nhu cầu KHDN; và Căn cứ vào hạn mức tín dụng thẻ KHDN được cấp, nếu KHDN được cấp hạn mức thẻ ở mức nào thì tương ứng với hạng thẻ của KHDN ở mức đó.

Lên đầu trang
Bảo lãnh
Bảo lãnh dự thầu
Ngoài hồ sơ cấp tín dụng chung khách hàng cần cung cấp những hồ sơ gì?
 • Hồ sơ mời thầu, Thư mời thầu (Thông báo mời thầu)
 • Quy định đấu thầu của Bên mời thầu trong đó ghi rõ các trường hợp vi phạm quy chế/quy định đấu thầu và trách nhiệm nghĩa vụ mỗi bên dự thầu
Thời gian có hiệu lực của Bảo lãnh dự thầu?
 • Trường hợp theo luật định (chỉ áp dụng đối với các công trình sử dụng vốn nhà nước – theo Điều 11. Luật đấu thầu 43/2013/QH13): thời hạn có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu bằng thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu cộng (+) thêm 30 ngày.
 • Trường hợp Luật không quy định: thực hiện theo thỏa thuận của các bên.
 • Trong mọi trường hợp, Thời gian bắt đầu có hiệu lực của cam kết bảo lãnh được xác định từ ngày phát hành bảo lãnh hoặc sau ngày phát hành bảo lãnh theo thỏa thuận của các bên liên quan.
Mức bảo lãnh/ Tỷ lệ bảo lãnh áp dụng như thế nào?
 • Trường hợp theo luật định (chỉ áp dụng đối với các công trình sử dụng vốn nhà nước – theo luật đấu thầu).
 1. Đối với lựa chọn nhà thầu, giá trị bảo đảm dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo một mức xác định từ 1% đến 3% giá gói thầu căn cứ quy mô và tính chất của từng gói thầu cụ thể;
 2. Đối với lựa chọn nhà đầu tư, giá trị bảo đảm dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo một mức xác định từ 0,5% đến 1,5% tổng mức đầu tư căn cứ vào quy mô và tính chất của từng dự án cụ thể.
 • Trường hợp Luật không quy định: thực hiện theo thỏa thuận của các bên
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
Phạm vi bảo lãnh bao gồm những gì?

Nghĩa vụ của KH khi tham gia quan hệ hợp đồng với bên nhận bảo lãnh, trừ hợp đồng vay vốn.

Doanh nghiệp nào là đối tượng Khách hàng của sản phẩm?
 • Doanh nghiệp được cấp phép hoạt động, kinh doanh trong lĩnh vực của Hợp đồng đã ký
 • Có thỏa thuận được quy định trong hợp đồng, thông báo trúng thầu hoặc pháp luật yêu cầu phải có bảo lãnh thực hiện Hợp đồng
 • Khách hàng dùng tài khoản thanh toán được mở tại TPBank
 • Khách hàng có hợp đồng đang trong thời gian hiệu lực hoặc nếu chưa ký Hợp đồng sẽ có điều kiện bảo lãnh tự động hết hiệu lực nếu hợp đồng không được ký kết
Mức bảo lãnh/ Tỷ lệ bảo lãnh áp dụng như thế nào?
 • Trường hợp theo luật định (chỉ áp dụng đối với các công trình sử dụng vốn nhà nước – Điều 66. Luật đấu thầu 43/2013/QH13): căn cứ theo quy mô, tính chất của gói thầu, gía trị bảo đảm thực hiện hợp đồng được quy định trong hồ sơ mời thầu xác định từ 2% đến 10% giá trúng thầu.
 • Trường hợp Luật không quy định: thực hiện theo thỏa thuận của các bên
Thời gian có hiệu lực của Bảo lãnh Thực hiện Hợp đồng?

Thời hạn hiệu lực: có hiệu lực từ thời điểm phát hành hoặc hiệu lực thay thế bảo lãnh dự thầu (nếu trước đó đã có bảo lãnh dự thầu) và kéo dài cho đến khi chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh bảo hành trường hợp có quy định về bảo hành (nếu có). Trong mọi trường hợp, thời điểm có hiệu lực của cam kết bảo lãnh KHÔNG được trước thời điểm phát hành bảo lãnh

Bảo lãnh hoàn tạm ứng
Thời gian bắt đầu có hiệu lực của Bảo lãnh hoàn tạm ứng?

Bảo lãnh tạm ứng chỉ có hiệu lực khi toàn bộ tiền tạm ứng theo Hợp đồng về tài khoản và TPBank thực hiện phong tỏa 100% giá trị thư bảo lãnh khi tiền về.

TPBank cho phép giải tỏa tiền tạm ứng trong trường hợp nào?
 • Số tiền giải tỏa chỉ được sử dụng vào mục đích thanh toán các chi phí mua hàng đầu vào.
 • Cho phép giải tỏa đến 100% giá trị bảo lãnh tạm ứng với điều kiện khách hàng có TSBĐ tương ứng với phần giải tỏa bảo lãnh. TPBank kiểm soát giải tỏa tiền tạm ứng (về mục đích giải tỏa, phương thức chuyển tiền giải tỏa, chứng từ chứng minh mục đích sử dụng tiền giải tỏa trên cơ sở xác nhận khối lượng công việc đã thực hiện kèm theo bảng kê, hợp đồng, hóa đơn, chứng từ từ nhà cung cấp…).
Bảo lãnh bảo hành
Đối tượng Khách hàng của sản phẩm?
- Khách hàng có khả năng thực hiện việc bảo hành, sửa chữa hoặc có khả năng tài chính để thực hiện nghĩa vụ bảo hành sản phẩm, hàng hóa.
- Hợp đồng đang trong thời hạn hiệu lực
- Sản phẩm/dịch vụ đã được bên nhận bảo lãnh nhận bàn giao và nghiệm thu theo đúng quy định hợp đồng
Thời gian có hiệu lực của Bảo lãnh bảo hành?

Bảo lãnh bảo hành có hiệu lực từ thời điểm phát hành (thay thế bảo lãnh thưc hiện hợp đồng nếu trước đó đã có bảo lãnh thực hiện hợp đồng) hoặc khi tiền bảo hành thỏa thuận trong hợp đồng thi công được chuyển về tài khoản của KH mở tại TPBank tùy theo cái nào đến sau.

Mức bảo lãnh/ Tỷ lệ bảo lãnh áp dụng như thế nào?
-Chủ đầu tư thỏa thuận trong hợp đồng với các nhà thầu tham gia xây dựng công trình về quyền và trách nhiệm của các bên trong bảo hành công trình xây dựng, mức tiền bảo hành.
Bảo lãnh thanh toán /Bảo lãnh vay vốn
Phạm vi bảo lãnh bao gồm những gì?
 • Nghĩa vụ thanh toán tiền mua vật tư, hàng hóa, máy móc, thiết bị, dịch vụ và các khoản chi phí để KH thực hiện các dự án/phương án đầu tư, sản xuất, kinh doanh hoặc đời sống
 • Nghĩa vụ thanh toán các khoản thuế, các nghĩa vụ tài chính với nhà nước
Loại tiền phát hành bảo lãnh?
 • Đồng Việt Nam (VND)
 • Ngoại tệ: theo đúng quy định về quản lý ngoại hối của Ngân hàng nhà nước và TPBank từng thời kỳ.
Phương thức cấp bảo lãnh như thế nào?

Theo hạn mức hoặc từng lần.

Bảo lãnh thuế qua EZ.Tax
Điều kiện để Khách hàng được sử dụng dịch vụ?

Khách hàng được cấp hạn mức bảo lãnh hoặc món bảo lãnh.

Sử dụng dịch vụ này, hàng hóa có cần đợi Khách hàng nộp bản cứng bảo lãnh sang TCHQ không?

Không, TPBank truyền thông tin điện tử trong vài giây nếu được chấp nhận sẽ được thông quan.

Khách hàng có mất phí giao dịch không?

Có, áp dụng mức phí bảo lãnh theo quy định của TPBnak.

Đề nghị phát hành bảo lãnh qua eBank
Chúng tôi cần làm những thủ tục gì để có thể sử dụng được dịch vụ này?

Đây là dịch vụ sẵn có cho Khách hàng sử dụng eBank doanh nghiệp của TPBank vì vậy  Khách hàng chỉ cần đăng ký sử dụng eBank với TPBank là có thể sử dụng dịch vụ.

Để sử dụng được dịch vụ này, chúng tôi có phải đóng thêm phí giao dịch nào không?

Khách hàng được hoàn toàn miễn phí giao dịch  khi sử dụng dịch vụ này trên eBank.

Trong trường hợp nào thì hồ sơ giao dịch của chúng tôi được coi là đầy đủ, hợp lệ?

Giao dịch được đầy đủ và hợp lệ là giao dịch mà Khách hàng cung cấp đầy đủ chứng từ  giao dịch cho TPBank theo quy định của TPBank, Khách hàng có thể tham khảo bộ checklist hồ sơ giao dịch trên eBank hoặc liên hệ với đơn vị kinh doanh của TPBank để được hướng dẫn.

Tra cứu bảo lãnh qua eBank
Chúng tôi cần làm những thủ tục gì để có thể sử dụng được dịch vụ này?

Đây là dịch vụ sẵn có cho Khách hàng sử dụng eBank doanh nghiệp của TPBank, vì vậy Khách hàng chỉ cần đăng ký sử dụng eBank với TPBank là có thể sử dụng dịch vụ.

Để sử dụng được dịch vụ này, chúng tôi có phải đóng thêm phí giao dịch nào không?

Khách hàng được hoàn toàn miễn phí giao dịch  khi sử dụng dịch vụ này trên eBank.

Tra cứu bảo lãnh bằng QR code
Chúng tôi cần làm những thủ tục gì để có thể sử dụng được dịch vụ này?

Đây là dịch vụ sẵn có cho Khách hàng, theo đó Khách hàng chỉ cần cài đặt phần mềm phổ thông đọc mã QR code trên smartphone và thực hiện quét QR code.

Để sử dụng được dịch vụ này, chúng tôi có phải đóng thêm phí giao dịch nào không?

Khách hàng được hoàn toàn miễn phí giao dịch  khi sử dụng dịch vụ này.

Ngoài phương thức xác thực qua QR code, TPBank còn phương thức xác thực nào khác nữa?

TPBank có thể cung cấp cho Khách hàng phương thức xác thực bảo lãnh qua website hoặc Khách hàng có thể tra cứu bảo lãnh qua dịch vụ eBank của TPBank.

Lên đầu trang
Ngân hàng điện tử eBank BIZ
Ngân hàng điện tử - eBank BIZ
Thủ tục đăng ký dịch vụ Ngân hàng điện tử của TPBank bao gồm những giấy tờ gì?

Để đăng ký dịch vụ Ngân hàng điện tử, Quý khách vui lòng chuẩn bị những giấy tờ sau:

 • Đề nghị sử dụng dịch vụ
 • CMND công chứng của các cá nhân đăng ký sử dụng dịch vụ
Chúng tôi có nhu cầu sử dụng nhiều người nhập liệu và duyệt lệnh cùng lúc có được không?

Quý khách có thể đăng ký nhiều người nhập liệu và duyệt lệnh. Các tên đăng nhập duyệt lệnh có thể ngang nhau hoặc phân cấp theo gói đăng ký.

Chúng tôi có nhu cầu giới hạn giá trị các giao dịch trên eBank có được không?

Quý khách có thể đặt hạn mức cho các giao dịch trên hệ thống eBank bằng cách điền thông tin vào đề nghị sử dụng dịch vụ

Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ thanh toán lương cho CBNV qua eBank luôn được không?

Để sử dụng dịch vụ thanh toán lương theo lô qua eBank, quý công ty vui lòng liên hệ đăng ký với chi nhánh TPBank

Tôi quên mật khẩu đăng nhập dịch vụ, tôi cần phải làm gì?

Quý khách vui lòng liên hệ tổng đài 1900 58 58 85 bằng số điện thoại đăng ký dịch vụ để được hỗ trợ

Lên đầu trang