Tỷ Giá, Lãi Suất, Công Cụ Tính Toán

Tỷ giá vàng

Giá vàng SJC
* Tiền VND
Theo vùng Vàng SJC 1 lượng Mua Bán
{{ tpb_table_top.title }} {{ tpb_table_top.rows[0].Name }} {{ tpb_table_top.rows[0].Buy | number }} {{ tpb_table_top.rows[0].Sell | number }}
{{ tpb_table_top.rows[1].Name }} {{ tpb_table_top.rows[1].Buy | number }} {{ tpb_table_top.rows[1].Sell | number }}
Giá vàng Nhẫn
{{ tpb_table.title }}
  Mua Bán
{{ data.Name }} {{ data.Buy | number }} {{ data.Sell | number }}
Giá vàng quốc tế
  Mua Bán
{{ data.Name }} {{ data.Buy }} {{ data.Sell }}
Top