Đặc điểm

Giao dịch mua bán ngoại tệ kỳ hạn là giao dịch giữa hai bên về việc sẽ thực hiện mua hay bán một lượng ngoại tệ tại một thời điểm xác định trong tương lại theo tỷ giá được xác định tại thời điểm ký hợp đồng.

Thời gian thực hiện giao dịch: từ 03 ngày đến 365 ngày làm việc.

Tỷ giá giao dịch xác định cho các giao dịch trong tương lai
Giúp doanh nghiệp quản lý dòng tiền hiệu quả
  • Dịch vụ áp dụng với các Doanh nghiệp sản xuất, chế biến, xuất khẩu hàng hóa cần chế định giá đầu ra và nhập khẩu, sản xuất, gia công hàng hóa cần cố định giá đầu vào
  • Bảo hiểm rủi ro tỷ giá cho Doanh nghiệp, đồng thời giúp Doanh nghiệp thu thêm lợi nhuận dựa trên các biến động có lợi của tỷ giá
  • Xác định chi phí, chủ động trong việc lên kế hoạch kinh doanh của Doanh nghiệp
Bước đăng ký
Đăng ký trực tuyến
Chỉ mất vài phút để điền đơn đăng ký trực tuyến
Hoàn thiện hồ sơ
Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi sẽ tư vấn và giúp bạn hoàn thiện hồ sơ.
Ký hợp đồng và thực hiện giao dịch
Sau khi ký hợp đồng và nộp tiền ký quý, TPBank sẽ bắt đầu thực hiện giao dịch hoán đổi theo thỏa thuận
Doanh nghiệp cần đáp ứng điều kiện gì để sử dụng dịch vụ?
Là doanh nghiệp Việt Nam có đăng ký kinh doanh
Ủy quyền một người đại diện hợp pháp và cung cấp thông tin cá nhân cùng giấy chứng minh nhân dân của người đại diện, bao gồm: 1.) Một số điện thoại di động Việt Nam, 2.) Địa chỉ thư điện tử
Cung cấp các chứng từ chứng minh mục đích mua ngoại tệ
Nộp tiền ký quỹ và ký hợp đồng với TPBank.