Đặc điểm

Giao dịch mua bán ngoại tệ giao ngay là giao dịch hai bên thực hiện mua/bán một lượng ngoại tệ theo tỷ giá giao ngay trên thị trường tại thời điểm giao dịch.

Thời gian thực hiện giao dịch: 02 ngày làm việc.

Không giới hạn giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất của hợp đồng
Quy trình kiểm tra chứng từ đơn giản
Áp dụng cho bất kỳ cặp tiền tệ quy đổi nào
  • Dịch vụ áp dụng với các Doanh nghiệp sản xuất, chế biến, xuất khẩu hàng hóa cần chế định giá đầu ra và nhập khẩu, sản xuất, gia công hàng hóa cần cố định giá đầu vào
  • Đáp ứng ngay nhu cầu mua bán ngoại tệ để thanh toán xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ, cước vận tải, bảo hiểm, góp vốn liên doanh…
  • Không giới hạn giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất của hợp đồng
  • Đáp ứng đa dạng nhu cầu ngoại tệ của khách hàng: USD, và các ngoại tệ tự do chuyển đổi khác (AUD, CAD, GBP, CHF, JPY, HKD, SGD).
Bước đăng ký
Đăng ký trực tuyến
Chỉ mất vài phút để điền đơn đăng ký trực tuyến
Hoàn thiện hồ sơ
Các chuyên viên khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi sẽ tư vấn và giúp bạn hoàn thiện hồ sơ.
Ký hợp đồng và thực hiện giao dịch
Sau khi ký hợp đồng, đến thời hạn thỏa thuận, TPBank chuyển số ngoại tệ được giao dịch vào tài khoản của Khách hàng
Doanh nghiệp cần đáp ứng điều kiện gì để sử dụng dịch vụ?
Là doanh nghiệp Việt Nam có đăng ký kinh doanh
Ủy quyền một người đại diện hợp pháp và cung cấp thông tin cá nhân cùng giấy chứng minh nhân dân của người đại diện, bao gồm: 1.) Một số điện thoại di động Việt Nam, 2.) Địa chỉ thư điện tử
Cung cấp các chứng từ chứng minh mục đích mua ngoại tệ.
Ký hợp đồng mua/bán ngoại tệ giao ngay với TPBank