Khuyến Mãi

[Tuần lễ vàng tiết kiệm] Tuần 3 Tháng 3, Tặng 0.3%

1. Đối tượng áp dụng: Khách hàng gửi tiết kiệm tại Chi nhánh/Phòng giao dịch của TPBank

2. Thời gian triển khai: 14/03/2022 – 19/03/2022

3. Thể lệ chương trình:

  • Mọi kỳ hạn tiết kiệm đều được áp dụng ưu đãi này.
  • Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lãi suất gửi tiết kiệm cao nhất sau khi áp dụng ưu đãi đối với kỳ hạn dưới 06 tháng không được vượt quá 4%.
  • Chương trình KHÔNG áp dụng khi gửi tiết kiệm các kênh khác ngoài Chi nhánh/Phòng giao dịch của TPBank.
  • Chỉ áp dụng với các sản phẩm Tiết kiệm: Trường An Lộc, Tài Lộc, Bảo An Lộc, Tiết kiệm thường lãi cuối kỳ.

Hãy tới ngay CN/PGD gần nhất để hưởng ưu đãi.

Đăng ký nhận thông tin từ TPBank