Tin Tức

Thông báo xử lý tài sản đảm bảo

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) kính gửi bà Nguyễn Thị Thanh Phương, ông Bùi Văn Thái tại địa chỉ Thôn 5, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội thông báo như sau:
 • Căn cứ Hợp đồng cho vay số 15-12.14/HĐTD/TPBank.TTKD-THN ngày 09/12/2014 giữa TPBank và bà Nguyễn Thị Thanh Phương, ông Bùi Văn Thái;
 • Căn cứ Hợp đồng thế chấp tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của người khác số 15-12.14/HĐTC/TPBANK.TTKD-THN ngày 09/12/2014 giữa TPBank và bà Nguyễn Thị Thanh Phương;
 • Căn cứ tình hình nợ quá hạn của bà Phương, ông Thái tại TPBank.

TPBank thông báo các nghĩa vụ trả nợ của bà Nguyễn Thị Thanh Phương và ông Bùi Văn Thái tại TPBank tạm tính đến ngày 01/12/2017 như sau:

 • Nợ gốc:              958.333.330 đồng
 • Nợ lãi:                317.344.163 đồng
 • Tổng cộng:      1.275.677.493 đồng

Ngày 01/12/2017, TPBank đã nhận bàn giao tài sản bảo đảm cho khoản nợ của bà Phương, ông Thái tại TPBank là Quyền sử dụng đất tại thửa số 89(1) tờ bản đồ số 17, diện tích 85,5m2 (sử dụng riêng). Mục đích/thời hạn: đất ở lâu dài; địa chỉ Thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội ;Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BU 653797, số vào sổ 3508/2014/HĐTP/CH01208 do UBND huyện Thanh Trì cấp ngày 29/9/2014 cho bà Nguyễn Thị Thanh Phương.

Bằng văn bản này TPBank thông báo tới bà Phương các nội dung sau:

 1. TPBank sẽ tiến hành xử lý tài sản bảo đảm cho khoản vay của bà Phương tại TPBank là bất động sản nêu trên để thu hồi nợ:
  • Mô tả tài sản xử lý: Quyền sử dụng đất tại thửa số 89(1) tờ bản đồ số 17, diện tích 85,5m2 (sử dụng riêng). Mục đích/thời hạn: đất ở lâu dài; địa chỉ Thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội ;Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BU 653797, số vào sổ 3508/2014/HĐTP/CH01208 do UBND huyện Thanh Trì cấp ngày 29/9/2014 cho bà Nguyễn Thị Thanh Phương.
  • Nguồn gốc tài sản: Tài sản được bà Phương thế chấp cho TPBank.
  • Lý do xử lý tài sản: TPBank xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ.
  • Phương thức xử lý: Bán đấu giá.
  • Thời gian xử lý: Bắt đầu từ ngày 01/12/2017 cho đến khi xử lý xong tài sản bảo đảm.
  • Địa điểm xử lý: Tại nơi có tài sản.
 2. Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán đấu giá tài sản bảo đảm, sau khi khấu trừ các khoản chi phí cho việc quản lý, bảo quản tài sản; chi phí bảo dưỡng, sửa chữa; chi phí định giá, bán đấu giá tàn sản; các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan tới bán đấu giá tài sản… và tất cả các khoản chi phí khác liên quan tới quá trình xử lý tài sản; sẽ được dùng để thu hồi các khoản nợ của bà Nguyễn Thị Thanh Phương và ông Bùi Văn Thái tại TPBank. Nếu còn thiếu thì bà Phương, ông Thái tiếp tục phải thanh toán cho TPBank số nợ còn thiếu; nếu còn dư thì TPBank sẽ hoàn trả lại cho bà Phương.

Vậy, TPBank thông báo để bà Nguyễn Thị Thanh Phương và ông Bùi Văn Thái được biết và hợp tác với TPBank trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm.

Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Thanh Tùng – Phòng Xử lý nợ - TPBank (0933828465)

Lên đầu trang