Membership

Quyền lợi hội viên

Trở thành hội viên TPBank Premier, Quý khách sẽ được hưởng các ưu đãi vượt trội, thiết kế dành riêng cho Quý khách:

 • TPBank Premier mang tới cho Quý khách một giải pháp tài chính toàn diện bao gồm: các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, dịch vụ tư vấn đầu tư, sản phẩm bảo hiểm…
 • Sứ mệnh của TPBank Premier là để bảo vệ và gia tăng khối tài sản của Quý khách, đồng thời đảm bảo sự bền vững cho tương lai, cũng như góp phần gia tăng chất lượng cuộc sống cho Quý khách và gia đình. 
 • Quý khách được phục vụ riêng bởi Quản lý quan hệ khách hàng cao cấp chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm với chất lượng dịch vụ đem lại sự hài lòng cao nhất 
 • Tận hưởng ưu đãi vượt trội về mức giá và các chương trình chăm sóc khách hàng đặc biệt hơn so với khách hàng thông thường
 • Mọi giao dịch của quý khách được đảm bảo thực hiện một cách thông suốt với sự chính xác cao nhất
 • Tận hưởng nhiều ưu đãi đặc quyền từ các đối tác đặc biệt của TPBank Premier
 • Các cơ hội Networking thú vị tại các các sự kiện dành riêng cho khách hàng cao cấp  thường niên của TPBank Premier
Gia nhập TPBank Premier

Hãy trở thành Hội viên TPBank Premier và tận hưởng các Quyền lợi ưu tiên, vượt trội so với khách hàng thông thường.

 • Thông qua giao dịch Tiền gửi và Thanh toán thẻ Visa, TPBank sẽ tính và tích điểm xếp hạng Hội viên cho Quý khách. TPBank Premier gồm các hạng Hội viên Platinum - Gold - Titan, căn cứ trên mức điểm xếp hạng tích lũy của Quý khách, cụ thể:

Platinum: Tích lũy đủ từ 375,000 điểm xếp hạng trở lên; hoặc mức gửi tiền bình quân 03 tháng liên tiếp 15 tỷ VNĐ; hoặc mức chi tiêu tích lũy qua thẻ lũy kế 03 tháng liên tiếp từ 3,75 tỷ VNĐ trở lên.

Gold: Tích lũy đủ từ 125,000 điểm đến dưới 375,000 điểm xếp hạng; hoặc mức gửi tiền bình quân 03 tháng liên tiếp từ 05 đến 15 tỷ VNĐ; hoặc mức chi tiêu tích lũy qua thẻ lũy kế 03 tháng liên tiếp từ 1,15 đến 3,75 tỷ VNĐ.

Titan: Tích lũy đủ từ 25,000 điểm đến dưới 125,000 điểm xếp hạng; mức gửi tiền bình quân 03 tháng liên tiếp  từ 01 đến 05 tỷ VNĐ; hoặc mức chi tiêu tích lũy qua thẻ lũy kế 03 tháng liên tiếp từ 250 triệu đến 1,25 tỷ VNĐ.

 • TPBank Premier tiến hành kiểm tra điểm xếp hạng tích lũy của Quý khách và tự động nâng hạng Hội viên khi Quý khách đáp ứng tiêu chí xếp hạng cao hơn định kỳ hàng tháng. TPBank vẫn duy trì hạng hội viên hiện tại của Quý khách dù mức điểm xếp hạng của Quý khách giảm đi.
 • TPBank Premier sẽ tự động xét lại hạng Hội viên sau 01 năm kể từ lần đầu tiên Quý khách trở thành Khách hàng cao cấp của TPBank.
 • Hội viên TPBank Premier không phải đóng bất kỳ khoản phí nào để duy trì hạng Hội viên.

Để được hỗ trợ cách tính và xếp hạng Hội viên, Quý khách vui lòng liên hệ Quản lý quan hệ Khách hàng cao cấp của TPBank.

Quyền lợi hội viên

Trở thành hội viên TPBank Premier, Quý khách sẽ được hưởng các ưu đãi vượt trội, thiết kế dành riêng cho Quý khách:

 • TPBank Premier mang tới cho Quý khách một giải pháp tài chính toàn diện bao gồm: các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, dịch vụ tư vấn đầu tư, sản phẩm bảo hiểm…
 • Sứ mệnh của TPBank Premier là để bảo vệ và gia tăng khối tài sản của Quý khách, đồng thời đảm bảo sự bền vững cho tương lai, cũng như góp phần gia tăng chất lượng cuộc sống cho Quý khách và gia đình. 
 • Quý khách được phục vụ riêng bởi Quản lý quan hệ khách hàng cao cấp chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm với chất lượng dịch vụ đem lại sự hài lòng cao nhất 
 • Tận hưởng ưu đãi vượt trội về mức giá và các chương trình chăm sóc khách hàng đặc biệt hơn so với khách hàng thông thường
 • Mọi giao dịch của quý khách được đảm bảo thực hiện một cách thông suốt với sự chính xác cao nhất
 • Tận hưởng nhiều ưu đãi đặc quyền từ các đối tác đặc biệt của TPBank Premier
 • Các cơ hội Networking thú vị tại các các sự kiện dành riêng cho khách hàng cao cấp  thường niên của TPBank Premier
Gia nhập TPBank Premier

Hãy trở thành Hội viên TPBank Premier và tận hưởng các Quyền lợi ưu tiên, vượt trội so với khách hàng thông thường.

 • Thông qua giao dịch Tiền gửi và Thanh toán thẻ Visa, TPBank sẽ tính và tích điểm xếp hạng Hội viên cho Quý khách. TPBank Premier gồm các hạng Hội viên Platinum - Gold - Titan, căn cứ trên mức điểm xếp hạng tích lũy của Quý khách, cụ thể:

Platinum: Tích lũy đủ từ 375,000 điểm xếp hạng trở lên; hoặc mức gửi tiền bình quân 03 tháng liên tiếp 15 tỷ VNĐ; hoặc mức chi tiêu tích lũy qua thẻ lũy kế 03 tháng liên tiếp từ 3,75 tỷ VNĐ trở lên.

Gold: Tích lũy đủ từ 125,000 điểm đến dưới 375,000 điểm xếp hạng; hoặc mức gửi tiền bình quân 03 tháng liên tiếp từ 05 đến 15 tỷ VNĐ; hoặc mức chi tiêu tích lũy qua thẻ lũy kế 03 tháng liên tiếp từ 1,15 đến 3,75 tỷ VNĐ.

Titan: Tích lũy đủ từ 25,000 điểm đến dưới 125,000 điểm xếp hạng; mức gửi tiền bình quân 03 tháng liên tiếp  từ 01 đến 05 tỷ VNĐ; hoặc mức chi tiêu tích lũy qua thẻ lũy kế 03 tháng liên tiếp từ 250 triệu đến 1,25 tỷ VNĐ.

 • TPBank Premier tiến hành kiểm tra điểm xếp hạng tích lũy của Quý khách và tự động nâng hạng Hội viên khi Quý khách đáp ứng tiêu chí xếp hạng cao hơn định kỳ hàng tháng. TPBank vẫn duy trì hạng hội viên hiện tại của Quý khách dù mức điểm xếp hạng của Quý khách giảm đi.
 • TPBank Premier sẽ tự động xét lại hạng Hội viên sau 01 năm kể từ lần đầu tiên Quý khách trở thành Khách hàng cao cấp của TPBank.
 • Hội viên TPBank Premier không phải đóng bất kỳ khoản phí nào để duy trì hạng Hội viên.

Để được hỗ trợ cách tính và xếp hạng Hội viên, Quý khách vui lòng liên hệ Quản lý quan hệ Khách hàng cao cấp của TPBank.