Services

Quản lý Quan hệ khách hàng cao cấp
 • Đội ngũ Quản lý Quan hệ khách hàng cao cấp chuyên nghiệp, năng động, am hiểu các lĩnh vực tài chính.
 • Luôn sẵn sàng phục vụ giao dịch của quý khách một cách nhanh chóng, chính xác và chuyên nghiệp nhất.
 • Mỗi Quý khách sẽ được một Quản lý Quan hệ khách hàng cao cấp chăm sóc, phục vụ mọi giao dịch.

 

Khu vực giao dịch TPBank Premier
 • TPBank Premier thiết kế các Khu vực giao dịch phục vụ riêng cho Hội viên, đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối cho Quý khách khi thực hiện giao dịch.
 • Quầy giao dịch TPBank Premier được thiết kế chỉ dành để phục vụ Hội viên TPBank Premier qua đó đảm bảo giao dịch của Quý khách hàng luôn được thông suốt, không phải chờ đợi giao dịch.
 • Quầy giao dịch TPBank Premier sẽ do Giao dịch viên cao cấp phụ trách, đảm bảo tính chính xác trong mọi giao dịch của Quý khách hàng

 

Thu chi tiền mặt tại nhà

Để đảm bảo tính bảo mật và an toàn cho Quý khách khi có nhu cầu thu chi tiền mặt, TPBank Premier có dịch vụ thu chi tiền mặt tại địa điểm Quý khách yêu cầu.

Chuyển tiền ra nước ngoài
 • Hỗ trợ chuyển tiền nước ngoài hạn mức cao với nhiều mục đích: chuyển tiền với mục đích định cư, học tập, trợ cấp thân nhân, hỗ trợ y tế…
 • Các loại ngoại tệ: USD, EUR hoặc các ngoại tệ khác theo yêu cầu của Quý khách.
 • An toàn nhanh chóng, tiện lợi.
 • Chi phí thấp, thủ tục đơn giản.

 

Quản lý Quan hệ khách hàng cao cấp
 • Đội ngũ Quản lý Quan hệ khách hàng cao cấp chuyên nghiệp, năng động, am hiểu các lĩnh vực tài chính.
 • Luôn sẵn sàng phục vụ giao dịch của quý khách một cách nhanh chóng, chính xác và chuyên nghiệp nhất.
 • Mỗi Quý khách sẽ được một Quản lý Quan hệ khách hàng cao cấp chăm sóc, phục vụ mọi giao dịch.

 

Thu chi tiền mặt tại nhà

Để đảm bảo tính bảo mật và an toàn cho Quý khách khi có nhu cầu thu chi tiền mặt, TPBank Premier có dịch vụ thu chi tiền mặt tại địa điểm Quý khách yêu cầu.

Khu vực giao dịch TPBank Premier
 • TPBank Premier thiết kế các Khu vực giao dịch phục vụ riêng cho Hội viên, đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối cho Quý khách khi thực hiện giao dịch.
 • Quầy giao dịch TPBank Premier được thiết kế chỉ dành để phục vụ Hội viên TPBank Premier qua đó đảm bảo giao dịch của Quý khách hàng luôn được thông suốt, không phải chờ đợi giao dịch.
 • Quầy giao dịch TPBank Premier sẽ do Giao dịch viên cao cấp phụ trách, đảm bảo tính chính xác trong mọi giao dịch của Quý khách hàng

 

Chuyển tiền ra nước ngoài
 • Hỗ trợ chuyển tiền nước ngoài hạn mức cao với nhiều mục đích: chuyển tiền với mục đích định cư, học tập, trợ cấp thân nhân, hỗ trợ y tế…
 • Các loại ngoại tệ: USD, EUR hoặc các ngoại tệ khác theo yêu cầu của Quý khách.
 • An toàn nhanh chóng, tiện lợi.
 • Chi phí thấp, thủ tục đơn giản.