Đặc điểm

Dịch vụ “Quản lý tài khoản tập trung” là dịch vụ cho phép Khách hàng điều chuyển dòng tiền một cách tự động giữa các tài khoản với nhau trong cùng hệ thống hoặc với các Đơn vị/tổ chức thành viên, đối tác có tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn mở tại TPBank.

 

Tối đa hóa khả năng sinh lời của đồng vốn: việc tập trung nguồn vốn định kỳ giúp Khách hàng tận dụng được các ưu đãi về lãi suất, phí dịch vụ,.. hiện hành của TPBank.
Giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý tài khoản cũng như kiểm soát doanh thu, chi phí của từng đơn vị thành viên một cách tốt hơn
Các giao dịch điều chuyển vốn được thực hiện tự động,
Hưởng lãi suất không kỳ hạn hấp dẫn

Hàng ngày, nguồn vốn tại các tài khoản của đơn vị thành viên của Khách hàng có thể được tự động chuyển về một tài khoản trung tâm của Khách hàng. Qua đó, Quý Khách hàng có thể theo dõi, khai thác các thông tin về giao dịch tài chính trong toàn bộ doanh nghiệp mình.


Việc tập trung vốn như vậy không có nghĩa là đơn vị thành viên sẽ không còn nguồn lực tài chính. Ngược lại, Dịch vụ quản lý vốn tập trung vẫn có những tùy chọn hết sức linh hoạt cho Quý Khách hàng. Cụ thể, TPBank và Quý Khách hàng có thể thoả thuận để duy trì số dư tối thiểu nhất định cho các tài khoản của đơn vị thành viên.


Dịch vụ “Quản lý tài khoản tập trung” giúp Khách hàng  tự động tập trung nguồn vốn định kỳ, tận dụng được các ưu đãi về lãi suất, phí dịch vụ. là dịch vụ cho phép Khách hàng điều chuyển dòng tiền một cách tự động giữa các tài khoản với nhau trong cùng hệ thống hoặc với các Đơn vị/tổ chức thành viên, đối tác có tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn mở tại TPBank giúp cho doanh nghiệp quản lý dòng tiền một cách tối ưu nhất.

 

Biểu phí
Để xem các phí của sản phẩm này, xin vui lòng tải về các mục phí hiện hành
Hỏi đáp
Dưới đây là những câu hỏi thường gặp về Quản lý Tài khoản tập trung
Tài khoản tập trung của doanh nghiệp sẽ được hưởng lãi suất như thế nào?

Quý khách được hưởng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn (do TPBank công bố từng thời kỳ), tính trên số dư Có của tài khoản này.

Tài khoản tập trung có lợi gì cho doanh nghiệp so với tài khoản thanh toán thông thường ?

Các giao dịch điều chuyển vốn được thực hiện tự động, giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý tài khoản cũng như kiểm soát doanh thu, chi phí của từng đơn vị thành viên một cách tốt hơn. Linh hoạt đáp ứng nhu cầu về vốn của các đơn vị thành viên: giúp các công ty con/thành viên chủ động hơn trong giao dịch nhận vốn từ công ty mẹ. 

Tài khoản tập trung có làm tăng khả năng sinh lời đối với công ty mẹ ?

Tối đa hóa khả năng sinh lời của đồng vốn: việc tập trung nguồn vốn định kỳ giúp Khách hàng tận dụng được các ưu đãi về lãi suất, phí dịch vụ,.. hiện hành của TPBank

Bước đăng ký
Đăng ký trực tuyến
Khách hàng chỉ mất vài phút để đăng ký một tài khoản trực tuyến.
Hoàn thiện hồ sơ
Cán bộ phụ trách của TPBank sẽ liên hệ với khách hàng để hoàn thiện và tiếp nhận hồ sơ trong thời gian sớm nhất.
Bắt đầu sử dụng tài khoản
Sau khi khách hàng hoàn thiện hồ sơ, tài khoản của quý khách sẽ được mở và quý khách có thể sử dụng
Khách hàng cung cấp các hồ sơ sau trước khi sử dụng dịch vụ:
Đề nghị mở tài khoản (theo mẫu TPBank)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh / Giấy chứng nhận đầu tư
Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
Giấy chứng nhận đăng ký thuế
Giấy tờ tùy thân của Chủ tài khoản (CMND / Hộ chiếu…), và văn bản ủy quyền (nếu có)
Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng / phụ trách kế toán và giấy tờ tùy thân (CMND / Hộ chiếu…)
Tài liệu khác, nếu có