Đặc điểm

Là gói sản phẩm dịch vụ Ngân hàng bao gồm các dịch vụ bảo lãnh, tín dụng, thanh toán theo trình tự phát sinh nhu cầu của Khách hàng khi tham gia một dự án hoặc thực hiện một hợp đồng. TPBank linh hoạt xem xét cho vay dựa trên hợp đồng và không cần tài sản thế chấp

Đảm bảo thực hiện dự án
Không cần tài sản thế chấp
Tỷ lệ ký quỹ bảo lãnh ưu đãi, mức vay tối đa
Lãi suất hợp lý, cạnh tranh.

TPBank cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp bao gồm cấp tín dụng (Phát hành bảo lãnh, cho vay, mở L/C nhập khẩu), kèm theo các dịch vụ thanh toán trong nước, quốc tế, các dịch vụ ngân hàng khác theo trình tự phát sinh và nhu cầu của khách hàng khi tham gia thực hiện một dự án thông qua đấu thầu hoặc dự án không thông qua đấu thầu.

Hỏi đáp
Dưới đây là những câu hỏi thường gặp về Tài trợ dự án trọn gói
Các dự án thuộc ngành, lĩnh vực nào được TPBank tài trợ?

TPBank tài trợ các dự án thuộc ngành, lĩnh vực sau:

  • Dự án/ gói thầu mua sắm may móc, trang thiết bị
  • Dự án/ gói thầu xây dựng
  • Các dự án/gói thầu khác trừ các lĩnh vực sau: dự án/gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, bảo hiểm hoặc các hàng hóa thuộc tài sản vô hình mà TPBank không đánh giá được năng lực thực hiện của khách hàng và không kiểm soát quá trình chuyển giao tài sản cho người mua /chủ đầu tư hoặc gói thầu/dự án mua sắm máy móc , trang thiết bị nhỏ lẻ, không đồng bộ.
Đồng tiền cho vay là những loại tiền gì?

VND hoặc Ngoại tệ. Trường hợp cho vay ngoại tệ phải  tuân theo quy định về cho vay ngoại tệ của pháp luật và quy định  của TPBank.

Thời hạn vay TPBank áp dụng như thế nào?

Căn cứ vào nhu cầu của Khách hàng và dòng tiền của dự án, thời hạn cho vay tính từ khi giải ngân đến khi nhận được tiền thanh toán của chủ đầu tư nhưng không vượt quá 12 tháng/khoản giải ngân.

Phương thức vay TPBank áp dụng?

Vay theo món hoặc vay theo hạn mức

Bước đăng ký
Đăng ký trực tuyến
Chỉ mất vài phút để điền đơn đăng ký trực tuyến.
Hoàn thiện hồ sơ
Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn và sắp xếp lịch hẹn để hoàn tất hồ sơ.
Phê duyệt và giải ngân
TPBank sẽ đánh giá và thẩm định hồ sơ của doanh nghiệp trong thời gian ngắn nhất.
Điều kiện sử dụng dịch vụ
KH phải là tổng thầu hoặc Nhà thầu chính
KH thực hiện các dự án thuộc ngành, lĩnh vực: mua sắm máy móc trang thiết bị (trừ những máy móc, trang thiết bị không đồng bộ), xây dựng, các ngành lĩnh vực khác trừ những hàng hóa dịch vụ vô hình
KH có thời gian hoạt động tối thiểu 03 năm, có năng lực, kinh nghiệm thực hiện được TPBank đánh giá tốt
KH có tình hình tài chính ổn định, lành mạnh
Các điều kiện chi tiết khác xin vui lòng liên hệ để được tư vấn cụ thể