Đặc điểm
Là sản phẩm vay ngắn hạn đáp ứng nhu cầu ứng trước tiền hàng xuất khẩu ngay sau khi giao hàng của các doanh nghiệp xuất khẩu.
Được tư vấn lập bộ chứng từ hoàn hảo
Được sử dụng tiền hàng xuất khẩu ngay sau khi giao hàng
Được cho vay bảo đảm bằng khoản phải thu từ bộ chứng từ xuất khẩu
Tài trợ dựa trên nhiều phương thức thanh toán đa dạng như L/C,  D/P, D/A, TTR
Tỷ lệ cho vay cao
TPBank sẽ giúp Quý Doanh nghiệp chủ động nguồn vốn ngắn hạn cho việc thực hiện các hợp đồng xuất khẩu tiếp theo.

 

Biểu phí
Để xem các phí của sản phầm này, xin vui lòng tải về các mục phí hiện hành
Hỏi đáp
Dưới đây là những câu hỏi thường gặp về Tài trợ sau giao hàng
Sản phẩm phù hợp với đối tượng nào?

Sản phẩm phù hợp với các Doanh nghiệp xuất khẩu có nhu cầu vay vốn ngay sau khi giao hàng và chưa nhận được tiền thanh toán từ nhà nhập khẩu.

Bước đăng ký
Đăng ký trực tuyến
Chỉ mất vài phút để điền đơn đăng ký trực tuyến.
Hoàn thiện hồ sơ
Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn và sắp xếp lịch hẹn để hoàn tất hồ sơ.
Phê duyệt và giải ngân
TPBank sẽ đánh giá và thẩm định hồ sơ của doanh nghiệp trong thời gian ngắn nhất.
Điều kiện sử dụng dịch vụ
Có tư cách pháp nhân, hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
Đã giao hàng
Có tình hình tài chính lành mạnh
Có nguồn thu từ các bộ chứng từ xuất khẩu về qua tài khoản tại TPBank
Có hình thức bảo đảm tiền vay phù hợp