Đặc điểm

Đáp ứng nhu cầu vốn lưu động để sản xuất, gia công và chế biến, kinh doanh hàng xuất khẩu

Chỉ cần có Hợp đồng ngoại thương hoặc thư tín dụng xuất khẩu cho Quý Doanh nghiệp là người hưởng lợi
Được tài trợ trọn gói ngay từ khi ký được Hợp đồng hoặc ngay từ khâu thu mua hàng hóa cho đến khi hàng đã được xuất cho người mua
Tận dụng cơ hội kinh doanh và cơ hội thị trường do được hỗ trợ vốn trước khi giao hàng

Với sản phẩm này, người xuất khẩu sẽ được TPBank tài trợ vốn trước khi giao hàng xuất khấu với TSĐB rất linh hoạt: Nguồn thu từ hợp đồng Ngoại thương, có thể chính là lô hàng chuẩn bị xuất khẩu,.. và nguồn trả nợ chính là số tiền bán lô hàng đó do người nhập khẩu ở nước ngoài thanh toán vào tài khoản của người xuất khẩu mở tại TPBank

Hỏi đáp
Dưới đây là những câu hỏi thường gặp về Tài trợ trước giao hàng
Sản phẩm phù hợp với đối tượng nào?

Sản phẩm phù hợp với các Doanh nghiệp xuất khẩu có nhu cầu vay vốn ngay từ khi ký kết được Hợp đồng ngoại thương hoặc nhận được thư tín dụng từ nhà nhập khẩu.

Bước đăng ký
Đăng ký trực tuyến
Chỉ mất vài phút để điền đơn đăng ký trực tuyến.
Hoàn thiện hồ sơ
Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn và sắp xếp lịch hẹn để hoàn tất hồ sơ.
Phê duyệt và giải ngân
TPBank sẽ đánh giá và thẩm định hồ sơ của doanh nghiệp trong thời gian ngắn nhất.
Điều kiện sử dụng dịch vụ
Có tư cách pháp nhân, hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
Có phương án sản xuất hàng xuất khẩu khả thi, hiệu quả
Có tình hình tài chính lành mạnh
Có L/C xuất khẩu / hợp đồng ngoại thanh toán qua TPBank
Có hình thức bảo đảm tiền vay phù hợp