Đặc điểm

Doanh nghiệp được TPBank cấp hạn mức tín dụng chi tiêu qua Thẻ tín dụng Quốc tế – một công cụ để thanh toán các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ tại các đơn vị chấp nhận thẻ, trên Internet, thanh toán hóa đơn, các giao dịch tại ATM theo quy định của TPBank và Pháp luật.

Hạn chế rủi ro vì không sử dụng tiền mặt
Hạn mức giao dịch lên đến 1,5 tỷ đồng
Chi biêu bằng mọi loại tiền tệ
Dễ dàng theo dõi và quản lý hiệu quả chi tiêu
Mua trước, trả sau, tận hưởng thời hạn ưu đãi miễn lãi 45 ngày

Số lượng thẻ tối đa: 1 thẻ chính, 2 thẻ phụ

Thanh toán giao dịch mua bán hàng hóa dịch vụ trên Internet Banking, ATM và tại điểm chấp nhận thẻ.

Hạn mức giao dịch tối đa 1.5 tỷ đồng.

Thời hạn sử dụng thẻ 3 năm

Thẻ không được sử dụng để rút, đổi tiền mặt dưới mọi hình thức

Ngày 10 hàng tháng, Ngân hàng gửi bảng kê giao dịch được Thanh toán trong tháng cho Khách hàng

Thanh toán sau 15 ngày kể từ ngày nhận bảng kê, Khách hàng thực hiện Thanh toán cho Ngân hàng

Hạng thẻ và hạn mức tín dụng tối đa/1 thẻ:

  • Hạng Chuẩn (Classic): Từ 10 triệu VND đến dưới 100 triệu VND
  • Hạng Vàng (Gold): Từ 100 triệu VND đến dưới 500 triệu VND
  • Hạng Platinum:Từ 500 triệu VND đến 1.5 tỷ VND

Download biểu mẫu đăng kí tại đây, đơn đề nghị đăng kí tại đây

Biểu phí
Để xem các phí của dịch vụ này, xin vui lòng tải về các mục phí hiện hành
Hỏi đáp
Dưới đây là những câu hỏi thường gặp về Thẻ tín dụng TPBank Credit cho doanh nghiệp
Thẻ tín dụng dành cho KHDN là gì?

Là thẻ tín dụng  được sử dụng trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, các giao dịch thẻ được sử dụng bằng tài khoản của KHDN mở tại TPBank. Thẻ không được rút, đổi tiền mặt dưới mọi hình thức

Chủ thẻ chính là ai?

Chủ thẻ chính là doanh nghiệp, doanh nghiệp chỉ định CBNV được cầm thẻ chính để thực hiện giao dịch.

Hạn mức thẻ tín dụng tối đa?

1,5 tỷ đồng; nhưng không vượt quá tổng hạn mức tín dụng KHDN được cấp tại TPBank

 

Tên chủ thẻ được ghi như nào?

Thẻ được in họ tên người sử dụng thẻ và tên của KHDN.

Căn cứ gì để phân loại hạng thẻ (chuẩn, vàng, Platinum)?

Căn cứ vào nhu cầu KHDN; và Căn cứ vào hạn mức tín dụng thẻ KHDN được cấp, nếu KHDN được cấp hạn mức thẻ ở mức nào thì tương ứng với hạng thẻ của KHDN ở mức đó.

Bước đăng ký
Đăng ký trực tuyến
Chỉ mất vài phút để đăng ký trực tuyến thẻ tín dụng TPBank Visa
Hoàn thiện thủ tục
Chúng tôi sẽ liên lạc và sắp xếp lịch hẹn để giúp bạn hoàn tất quá trình đăng ký. Hoặc tới điểm giao dịch gần nhất của TPBank để chúng tôi giúp bạn hoàn tất thủ tục
Nhận thẻ và bắt đầu sử dụng
Bắt đầu tận hưởng các tiện ích thanh toán nội địa và quốc tế của thẻ đem lại. Khám phái các ưu đãi cho chủ thẻ Visa từ hệ thống đối tác của TPBank.
Điều kiện sử dụng dịch vụ
Doanh nghiệp được thành lập từ 12 tháng trở lên và có phát sinh doanh thu trong vòng 12 tháng gần nhất tính đến thời điểm được TPBank xem xét cấp hạn mức thẻ tín dụng
Doanh nghiệp không có nợ nhóm 2 tại TPBank và/ hoặc tại TCTD khác trong vòng 12 tháng gần nhất và không có nợ nhóm 3 trở lên tại TPBank và/ hoặc tại các TCTD khác trong vòng 24 tháng gần nhất tính đến thời điểm ký trên Đề nghị phát hành thẻ tín dụng
Doanh nghiệp kinh doanh có lãi, không bị mất cân đối vốn trong 01 năm gần nhất tính đến thời điểm ký trên Đề nghị phát hành thẻ tín dụng
CBNV được doanh nghiệp chỉ định sử dụng thẻ phải từ 18 tuổi trở lên tính đến thời điểm lập hồ sơ yêu cầu phát hành thẻ tín dụng và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự
CBNV được doanh nghiệp chỉ định sử dụng thẻ phải được doanh nghiệp chấp thuận cho phép sử dụng thẻ qua Đơn đề nghị phát hành thẻ tín dụng doanh nghiệp quốc tế theo mẫu của TPBank và cam kết thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ liên quan đến việc sử dụng thẻ
Nếu muốn chấm dứt quyền sử dụng thẻ của CBNV đã được chỉ định sử dụng thẻ, hoặc KHDN muốn thay đổi CBNV được chỉ định sử dụng thẻ thì KHDN phải gửi Yêu cầu trợ giúp thẻ tín dụng theo mẫu cho TPBank
TPBank chỉ thực hiện thay đổi các thông tin liên quan đến người sử dụng thẻ sau khi nhận được yêu cầu trợ giúp của Doanh nghiệp