Đặc điểm

Tiền gửi trực tuyến là loại hình tiền gửi theo đó trong đó Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ Ngân hàng Điện tử của TPBank để thực hiện việc mở hợp đồng tiền gửi mà không cần phải đến các điểm giao dịch để ký hợp đồng.

Lãi suất hấp dẫn
Linh hoạt trong kỳ hạn gửi
  • Loại tiền VND
  • Kỳ hạn gửi: 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 1, 2, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36 tháng 
  • Số tiền gửi tối thiểu: 1.000.000 VND
  • Phương thức trả lãi: Nhận lãi và nhận gốc một lần khi đáo hạn
  • Mở và tất toán trực tuyến, không cần phải đến ngân hàng
  • Lãi suất theo quy định của TPBank trong từng thời kỳ
Biểu phí
Để biết chi tiết lãi suất các kỳ hạn theo sản phẩm, vui lòng truy cập tại đây.
Hỏi đáp
Dưới đây là những câu hỏi thường gặp về Tiền gửi trực tuyến
Tôi phải làm gì để có thể đăng ký dịch vụ tiền gửi trực tuyến?

Khách hàng chỉ cần đến các điểm giao dịch  của TPBank để thực hiện việc đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng Điện tử gói thanh toán dành cho KHDN là có thể thực hiện được giao dịch.

Doanh nghiệp như thế nào thì có thể tiền gửi lĩnh lãi đầu kỳ
  • Tổ chức Việt Nam được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam
  • Tổ chức nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật nước mà Tổ chức đó được thành lập

Ghi chú: Không bao gồm các tổ chức tín dụng

 

Khách hàng phải đến đâu khi muốn tất toán tiền gửi trực tuyến?

Khách hàng có thể đến các điểm giao dịch của TPBank để tất toán hoặc đăng nhập vào ngân hàng Điện tử TPBank để thực hiện việc tất toán trực tuyến.

Bước đăng ký
Đăng nhập eBank
Doanh nghiệp đã có tài khoản eBank đăng nhập theo link dưới đây.
Lựa chọn sản phẩm tiền gửi
Khách hàng lựa chọn sản phẩm tiền gửi phù hợp với nhu cầu.
Gửi tiền
Khách hàng thực hiện các thao tác gửi tiền theo hướng dẫn trên eBank.
Điều kiện sử dụng dịch vụ
Tổ chức/doanh nghiệp đang hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt nam
Đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử của Tpbank