Lợi ích

Bạn có sổ tiết kiệm tại TPBank và bạn đang có nhu cầu sử dụng tiền đột xuất trong khi chưa đến ngày đáo hạn của sổ tiết kiệm? ​TPBank cấp cho bạn một hạn mức thấu chi dựa trên giá trị sổ tiết kiệm tại TPBank để sử dụng bất cứ khi nào có nhu cầu mà không cần tất toán sổ tiết kiệm.

Hạn mức ứng tiền lên đến 80% giá trị sổ tiết kiệm
Hạn mức vay tối đa tới 1 tỷ VNĐ
Không cần phải đến ngân hàng để làm thủ tục vay vốn
Chỉ tính lãi suất tính trên số tiền khách hàng rút từ hạn mức ứng tiền được cấp
  • Loại tiền gửi tiết kiệm có thể dùng để đảm bảo cho hạn mức ứng sổ tiết kiệm: Sổ tiết kiệm hoặc Tài khoản tiết kiệm điện tử bằng VNĐ/USD/EURO có kỳ hạn từ 1 tháng trở lên
  • Khách hàng không cần đến ngân hàng để làm thủ tục cầm cố sổ tiết kiệm, có thể kích hoạt sử dụng hạn mức trên eBank hoặc qua hotline của TPBank
  • Phương thức cho vay: vay theo hạn mức thấu chi, chỉ tính lãi suất tính trên số tiền khách hàng rút từ hạn mức ứng tiền được cấp
  • Kênh đăng ký ứng Sổ tiết kiệm: tại quầy giao dịch hoặc trên ngân hàng điện tử eBank
  • Thao tác thực hiện nhanh chóng, đơn giản
Khuyến mãi
Biểu phí
Để xem danh sách tất cả các loại phí hiện có xin vui lòng tải về biểu phí mới nhất
Hỏi đáp
Dưới đây là những câu hỏi thường gặp về Ứng sổ tiết kiệm
Tôi có thể đăng ký ứng sổ tiết kiệm ở đâu?

Bạn có thể đăng ký ứng sổ tiết kiệm tại các điểm giao dịch của TPBank hoặc đăng ký trên eBank (áp dụng với tài khoản tiết kiệm điện tử mở trên eBank)

Tôi có thể kích hoạt sử dụng hạn mức ứng sổ tiết kiệm bằng cách nào?

Bạn có thể kích hoạt bằng cách gọi điện đến hotline hoặc kích hoạt trên dịch vụ ngân hàng điện tử ebank của TPBank

Tôi có thể rút tiền đã ứng sổ tiết kiệm tại đâu?

Bạn có thể chuyển khoản/rút tiền qua ATM/rút tiền tại quầy giao dịch của TPBank từ tài khoản được cấp hạn mức ứng tiền.

Bước đăng ký
Bạn muốn ứng sổ tiết kiệm đang có trên eBank?
Sử dụng tính năng Tín dụng\ Hạn mức ứng sổ tiết kiệm để đăng ký khoản vay
Sử dụng sổ tiết kiệm TPBank?
Đăng ký trực tuyến. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các bước tiếp theo.
Phê duyệt và cấp vốn
TPBank sẽ đánh giá và thẩm định hồ sơ của bạn. Hồ sơ được phê duyệt sẽ được giải ngân sau ít ngày.
Tôi cần những gì để có thể đăng ký Vay trực tuyến?
Bạn phải là công dân hoặc người cư trú tại Việt Nam
Bạn phải từ 18 tuổi trở lên để có thể đăng ký vay tại TPBank
Bạn phải có số điện thoại di động Việt Nam
Bạn phải có địa chỉ thư điện tử
Bạn phải có một giấy chứng minh nhân dân hợp lệ