Đặc điểm

Sản phẩm L/C UPAS và UPAS Plus là sản phẩm trong đó TPBank phát hành thư tín dụng trả chậm có điều khoản cho phép nhà xuất khẩu (người hưởng lợi L/C) được đòi tiền trước khi đến hạn của hối phiếu/bộ chứng từ khi người hưởng lợi xuất trình BCT phù hợp với điều kiện/điều khoản của L/C và tập quán quốc tế được áp dụng, trong đó:

L/C UPAS: TPBank sẽ chỉ định ngân hàng tài trợ thanh toán trả ngay cho Nhà xuất khẩu (Người hưởng lợi L/C)
L/C UPAS Plus: TPBank sẽ chỉ định Ngân hàng tài trợ thanh toán cho Nhà xuất khẩu (Người hưởng lợi L/C) tại một thời điểm nhất định trong tương lai (trước thời điểm đáo hạn hối phiếu/bộ chứng từ)

Lợi ích dành cho Doanh nghiệp:

+ Đảm bảo an toàn cho cả bên xuất khẩu và nhập khẩu khi sử dụng phương thức thanh toán là L/C

+ Được mua hàng trả chậm với chi phí thấp, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

+ Sản phẩm L/C UPAS/UPAS Plus là giải pháp tài chính cho doanh nghiệp trong bối cảnh bị hạn chế tiếp cận nguồn vốn vay bằng ngoại tệ.

+ Thời gian xử lý nhanh chóng, an toàn, chính xác

+ Hồ sơ thủ tục đơn giản

+ Mức phí cạnh tranh

+ Dịch vụ tư vấn miễn phí, chuyên nghiệp, giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp

Điều kiện sử dụng dịch vụ:
+ Doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn để thanh toán tiền hàng nhập khẩu hàng hóa/ dịch vụ với phương thức thanh toán là L/C
+ Doanh nghiệp có đầy đủ hồ sơ đáp ứng quy định của TPBank và quy định quản lý ngoại hối của Việt Nam.

Cách đăng ký:
 + Cách 1: Đăng ký trực tuyến (Bạn chỉ mất vài phút để điền thông tin của công ty trên website, chúng tôi sẽ liên hệ, tư vấn và xử lý yêu cầu phát hành L/C UPAS/UPAs Plus của bạn)
 + Cách 2: Đăng ký tại quầy (Bạn có thể gửi trực tiếp yêu cầu phát hành L/C UPAS/UPAS Plus tại bất kỳ điểm giao dịch nào của TPBank)

Biểu phí
- Phí thanh toán quốc tế liên quan đến L/C nhập khẩu theo quy định hiện hành của TPBank. Để xem phí TTQT liên quan đến L/C nhập khẩu, xin vui lòng tải về biểu phí hiện hành Phí L/C UPAS/UPAS Plus: Căn cứ vào từng giao dịch đối với từng khách hàng
Hỏi đáp
Dưới đây là những câu hỏi thường gặp về UPAS L/C
TPBank có tư vấn cho Khách hàng về nội dung L/C UPAS/UPAS Plus không?

Có. TPBank miễn phí tư vấn cho Khách hàng về nội dung L/C UPAS/UPAS Plus để giảm thiểu rủi ro và bảo đảm quyền lợi cho khách hàng.

Thời gian trả chậm tối đa với dịch vụ UPAS L/C là bao nhiêu?

Căn cứ theo hoạt động kinh doanh của Khách hàng, tối đa không quá 360 ngày

Chúng tôi phải trả những phí gì khi sử dụng dịch vụ UPAS L/C?

Các loại phí thanh toán quốc tế liên quan đến L/C NK thông thường và Phí L/C UPAS/UPAS Plus

Bước đăng ký
Mở UPAS L/C qua eBank
Dành cho doanh nghiệp đã đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử eBank
hoặc Đăng ký trực tuyến
Chỉ mất vài phút để điền đơn đăng ký trực tuyến.
Hoàn thành thủ tục
Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi sẽ liên hệ và tư vấn miễn phí phát hành UPAS L/C
Điều kiện sử dụng dịch vụ
Thư yêu cầu phát hành Thư tín dụng
Hợp đồng mua bán ngoại thương hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương như hợp đồng (nếu có)
Văn bản cho phép nhập khẩu của Bộ quản lý chuyên ngành đối với hàng nhập khẩu có điều kiện
Các hồ sơ liên quan khác theo quy định của TPBank