Đăng ký dịch vụ chuyển đổi hóa đơn điện tử
1 Thông tin doanh nghiệp
2 Xác thực qua OTP
3 Nhận e-Voucher
Thông tin doanh nghiệp
Dịch vụ này dành cho các doanh nghiệp đã là khách hàng của TPBank
Nếu quý doanh nghiệp chưa phải là khách hàng của TPBank, vui lòng thực hiện đăng ký tại chức năng Mở tài khoản thanh toán doanh nghiệp.
Đăng ký nhận thông tin từ TPBank