Quý khách cần chuyển tiền và nhận được ngay lập tức tới tài khoản ngân hàng khác, có thể trong hoặc khác thành phố? Giờ đây nhu cầu này có thể được đáp ứng hoàn hảo với dịch vụ chuyển tiền liên ngân hàng qua thẻ 24/7 trên Ngân hàng trực tuyến eBank.

Tải app, mở tài khoản trong 5s