Điểm ưu đãi

Ther Design

Giảm 5% trên tổng hóa đơn cho chủ thẻ TPBank mua hàng tại Ther Design

Ưu đãi: Giảm 5% trên tổng hóa đơn. 

Ưu đãi không áp dụng đồng thời cùng các chương trình khác.

Thời gian áp dụng: 01/01/2020 - 31/12/2020.

Loại thẻ áp dụng: Áp dụng cho toàn bộ chủ thẻ TPBank 

 

Đăng ký nhận thông tin từ TPBank