TPBank (Bên bảo lãnh) cam kết bằng văn bản với Bên nhận bảo lãnh sẽ thực hiện đúng, đầy đủ các nghĩa vụ của Khách hàng (Bên được bảo lãnh) theo Hợp đồng đã ký với Bên nhận Bảo lãnh trong trường hợp Khách hàng vi phạm hợp đồng, bị phạt hoặc phải bồi thường cho Bên nhận bảo lãnh.

Tải app, mở tài khoản trong 5s