TPBank thực hiện chuyển nhượng L/C Xuất Khẩu Gốc cho một hoặc nhiều Người Hưởng Lợi (NHL) Thứ Hai theo đề nghị của Khách Hàng (KH); hướng dẫn KH thay thế chứng từ (nếu có); chuyển chứng từ đi đòi tiền và chuyển tiền cho KH và NHL Thứ Hai sau khi nhận tiền từ Ngân Hàng Phát Hành

Tải app, mở tài khoản trong 5s