Phát hành L/C nhập khẩu là việc TPBank thực hiện phát hành cam kết thanh toán không hủy ngang khi Người hưởng lợi (NHL) xuất trình Bộ chứng từ (BCT) phù hợp với L/C và tập quán quốc tế áp dụng.

Tải app, mở tài khoản trong 5s