Doanh nghiệp được TPBank cấp hạn mức tín dụng chi tiêu qua Thẻ tín dụng Quốc tế – một công cụ để thanh toán các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ tại các đơn vị chấp nhận thẻ, trên Internet, thanh toán hóa đơn, các giao dịch tại ATM theo quy định của TPBank và Pháp luật

Tải app, mở tài khoản trong 5s