Tiền gửi có kỳ hạn trả lãi định kỳ là loại hình tiền gửi theo đó trong đó Doanh nghiệp thỏa thuận với TPBank về việc nhận lãi hàng tháng/hàng quý và nhận vốn gốc vào ngày cuối cùng của thời hạn gửi.

Tải app, mở tài khoản trong 5s