Chuyển tiền
Các nhóm sản phẩm khác

  • Thủ tục đơn giản
  • Hạn mức sinh hoạt phí tới 235.000 USD/DHS/năm
  • Miễn 50% phí chuyển tiền
  • Chuyển tiền ngay lập tức đến hơn 28 NH khác tại VN
  • Giao dịch 24/7 trên eBank, kể cả ngày nghỉ/ngày lễ
  • Không quy định số tiền tối đa, tối thiểu nhận chuyển về
  • Không cần khai báo nguồn gốc tiền chuyển về và không phải nộp thuế thu nhập

Tải app mở tài khoản trong 5s

Complementary Content
${loading}