Chuyển tiền
Các nhóm sản phẩm khác
 • Chuyển tiền ngay lập tức đến hơn 28 ngân hàng khác tại VN
 • Giao dịch 24/7 trên eBank, kể cả ngày nghỉ/ngày lễ
 • Mức phí thấp
 • Nhanh chóng, thao tác đơn giản
 •  
 • Lãi suất 7.2% /năm
 • Hạn mức vay tới 90%
 • Cố định trong 06 tháng đầu
 • Lãi suất 7.2% /năm cố định 01 tháng đầu
 • Nhận tiền chuyển về bằng VND hoặc Ngoại tệ
 • Chuyển tiền theo hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt
 • Không quy định số tiền tối đa, tối thiểu nhận chuyển về
 • Không cần khai báo nguồn gốc tiền chuyển về và không phải nộp thuế thu nhập
Đăng ký nhận thông tin từ TPBank
Tải và cài đặt ứng dụng TPBank eBank lên thiết bị di động