Bảo lãnh

Các nhóm sản phẩm khác
 • Thủ tục đơn giản, thời gian phát hành thư nhanh chóng
 • Tỷ lệ tín chấp cao, tài sản đảm bảo linh hoạt
 • Tăng uy tín và độ tin cậy của khách hàng với đối tác
 • Mức ký quỹ thấp và vô cùng linh hoạt
 • Thủ tục đơn giản
 • Tiết kiệm được thời gian, không phải đến ngân hàng
 • Thẩm định và phê duyệt nhanh (8 giờ làm việc)
 • Ký quỹ + Tài sản đảm bảo thấp (tín chấp tối đa lên tới 100%)
 • Thủ tục phát hành Bảo lãnh đơn giản
 • Mức ký quỹ hợp lý
 • Nhanh chóng thuận tiện
 • Tiết kiệm thời gian thông quan hàng hóa của khách hàng
 • Tăng độ tin cậy với đối tác
 • Thủ tục phát hành bảo lãnh đơn giản, nhanh chóng
 • Sử dụng đơn giản, tiện lợi    
 • Xác thực bảo lãnh chính xác    
 • Miễn phí giao dịch

   

 • Không mất phí giao dịch
 • Dành quyền chủ động trong kinh doanh và tài chính
 • Không mất phí giao dịch
 • Tiết kiệm được thời gian, không phải đến ngân hàng

Tải app mở tài khoản trong 5s