Cho vay và tài trợ
Các nhóm sản phẩm khác
 • Tỷ lệ cho vay cao
 • Lãi suất ưu đãi
 • Thời gian xử lý hồ sơ nhanh
 • TSĐB linh hoạt
 • Tỷ lệ cho vay cao
 • Lãi suất ưu đãi
 • Thời gian xử lý hồ sơ nhanh
 • TSĐB linh hoạt
 • Tỷ lệ cho vay cao
 • Lãi suất ưu đãi
 • Thời gian xử lý hồ sơ nhanh
 • TSĐB linh hoạt
 • Tỷ lệ cho vay cao
 • Lãi suất ưu đãi
 • Thời gian xử lý hồ sơ nhanh
 • TSĐB linh hoạt
 • Tài sản đảm bảo đa dạng và linh hoạt
 • Tiếp cận kịp thời cơ hội kinh doanh
 • Hồ sơ đơn giản, gọn nhẹ
 • Đáp ứng nhu cầu vốn nhanh chóng
 • Lãi suất cho vay cạnh tranh, hợp lý
 • Tăng năng lực sản xuất kinh doanh cho Doanh nghiệp
 • Tỷ lệ cho vay cao
 • Hồ sơ đơn giản, gọn nhẹ
 • Đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư tài sản cố định
 • Tỷ lệ cho vay cao
 • TSĐB linh hoạt
 • Khách hàng được nợ chứng từ xe tại thời điểm giải ngân
 • Tài trợ tối đa 100% hợp đồng nhập xe
 • Tỷ lệ cho vay cao
 • Lãi suất ưu đãi
 • Thời gian xử lý hồ sơ nhanh
 • TSĐB linh hoạt
 • Tỷ lệ cho vay cao
 • Lãi suất ưu đãi
 • Thời gian xử lý hồ sơ nhanh
 • TSĐB linh hoạt
 • Tài sản đảm bảo linh hoạt
 • Lãi suất thấp
 • Giải ngân vốn vay nhanh gọn
 • Thủ tục hồ sơ đơn giản, gọn nhẹ
 • Phê duyệt nhanh chóng, kịp thời
 • Được tài trợ trọn gói ngay từ khi ký được Hợp đồng hoặc ngay từ khâu thu mua hàng hóa cho đến khi hàng đã được xuất cho người mua
 • Tận dụng cơ hội kinh doanh và cơ hội thị trường do được hỗ trợ vốn trước khi giao hàng
 • Chỉ cần có Hợp đồng ngoại thương hoặc thư tín dụng xuất khẩu cho Quý Doanh nghiệp là người hưởng lợi
 • Được tư vấn lập bộ chứng từ hoàn hảo
 • Được cho vay bảo đảm bằng khoản phải thu từ bộ chứng từ xuất khẩu
 • Tỷ lệ cho vay cao
 • Hồ sơ đơn giản, gọn nhẹ
 • Thời gian phê duyệt nhanh chóng 
 • Tài trợ cho cả KH mới thành lập trên 3 tháng
 • Chấp nhận TSĐB là hàng hóa.
 • Phương thức quản lý TSĐB linh hoạt.
 • Tỷ lệ cho vay cao.
 • Tài trợ vốn lưu động không cần tài sản đảm bảo
 • Thời gian phê duyệt cực nhanh
 • Gửi hồ sơ vay vốn online thông qua phần mềm kế toán Misa.SME
 • Không cần thế chấp tài sản đảm bảo
 • Thời gian phê duyệt chỉ trong 8h
 • Tài trợ cả cho vay, phát hành bảo lãnh và LC

 

Đăng ký nhận thông tin từ TPBank
Tải và cài đặt ứng dụng TPBank eBank lên thiết bị di động