Cho vay và tài trợ
Các nhóm sản phẩm khác
 • Tỷ lệ cho vay cao
 • Lãi suất ưu đãi
 • Thời gian xử lý hồ sơ nhanh
 • TSĐB linh hoạt
 • Tỷ lệ cho vay cao
 • Lãi suất ưu đãi
 • Thời gian xử lý hồ sơ nhanh
 • TSĐB linh hoạt
 • Tỷ lệ cho vay cao
 • Lãi suất ưu đãi
 • Thời gian xử lý hồ sơ nhanh
 • TSĐB linh hoạt
 • Tỷ lệ cho vay cao
 • Lãi suất ưu đãi
 • Thời gian xử lý hồ sơ nhanh
 • TSĐB linh hoạt
 • Tài sản đảm bảo đa dạng và linh hoạt
 • Tiếp cận kịp thời cơ hội kinh doanh
 • Hồ sơ đơn giản, gọn nhẹ
 • Đáp ứng nhu cầu vốn nhanh chóng
 • Lãi suất cho vay cạnh tranh, hợp lý
 • Tăng năng lực sản xuất kinh doanh cho Doanh nghiệp
 • Tỷ lệ cho vay cao
 • Hồ sơ đơn giản, gọn nhẹ
 • Đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư tài sản cố định
 • Tỷ lệ cho vay cao
 • TSĐB linh hoạt
 • Khách hàng được nợ chứng từ xe tại thời điểm giải ngân
 • Tài trợ tối đa 100% hợp đồng nhập xe
 • Tỷ lệ cho vay cao
 • Lãi suất ưu đãi
 • Thời gian xử lý hồ sơ nhanh
 • TSĐB linh hoạt
 • Tỷ lệ cho vay cao
 • Lãi suất ưu đãi
 • Thời gian xử lý hồ sơ nhanh
 • TSĐB linh hoạt
 • Tài sản đảm bảo linh hoạt
 • Lãi suất thấp
 • Giải ngân vốn vay nhanh gọn
 • Thủ tục hồ sơ đơn giản, gọn nhẹ
 • Phê duyệt nhanh chóng, kịp thời
 • Được tài trợ trọn gói ngay từ khi ký được Hợp đồng hoặc ngay từ khâu thu mua hàng hóa cho đến khi hàng đã được xuất cho người mua
 • Tận dụng cơ hội kinh doanh và cơ hội thị trường do được hỗ trợ vốn trước khi giao hàng
 • Chỉ cần có Hợp đồng ngoại thương hoặc thư tín dụng xuất khẩu cho Quý Doanh nghiệp là người hưởng lợi
 • Được tư vấn lập bộ chứng từ hoàn hảo
 • Được cho vay bảo đảm bằng khoản phải thu từ bộ chứng từ xuất khẩu
 • Tỷ lệ cho vay cao
 • Hồ sơ đơn giản, gọn nhẹ
 • Thời gian phê duyệt nhanh chóng 
 • Tài trợ cho cả KH mới thành lập trên 3 tháng
 • Chấp nhận TSĐB là hàng hóa.
 • Phương thức quản lý TSĐB linh hoạt.
 • Tỷ lệ cho vay cao.
 • Tài trợ vốn lưu động không cần tài sản đảm bảo
 • Thời gian phê duyệt cực nhanh
Đăng ký nhận thông tin từ TPBank
Tải và cài đặt ứng dụng TPBank eBank lên thiết bị di động