Cho vay và tài trợ

Các nhóm sản phẩm khác
 • Thủ tục hồ sơ đơn giản, gọn nhẹ
 • Phê duyệt nhanh chóng, kịp thời
 • Tỷ lệ cho vay cao
 • Lãi suất ưu đã
 • Tỷ lệ cho vay cao
 • Lãi suất ưu đãi
 • Tỷ lệ cho vay cao
 • Thời gian xử lý hồ sơ nhanh
 • Hồ sơ đơn giản, gọn nhẹ
 • Tài trợ cho cả KH mới thành lập trên 3 tháng
 • Tỷ lệ cho vay cao
 • Thời gian xử lý hồ sơ nhanh
 • Chấp nhận TSĐB là hàng hóa.
 • Tỷ lệ cho vay cao.
 • Tài sản đảm bảo đa dạng và linh hoạt
 • Đáp ứng nhu cầu vốn nhanh chóng
 • Khách hàng được nợ chứng từ xe tại thời điểm giải ngân
 • Tài trợ tối đa 100% hợp đồng nhập xe
 • Tăng năng lực sản xuất kinh doanh cho Doanh nghiệp
 • Đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư tài sản cố định
 • Tỷ lệ cho vay cao
 • Thời gian xử lý hồ sơ nhanh
 • Tài trợ vốn lưu động không cần tài sản đảm bảo
 • Thời gian phê duyệt cực nhanh
 • Tài sản đảm bảo linh hoạt
 • Giải ngân vốn vay nhanh gọn
 • Tài trợ trọn gói cho các KH từ vay vốn đến cấp bảo lãnh
 • Tỉ lệ ký quỹ thấp đến 0%
 • Giải tỏa tiền tạm ứng linh hoạt, nhanh chóng
 • Tỷ lệ ký quỹ thấp từ 0%
 • Tỷ lệ cho vay cao
 • Lãi suất ưu đãi
 • Hỗ trợ đến 70% tổng vốn đầu tư dự án
 • Thời gian tài trợ tối đa: lên đến 7 năm
 • Tài trợ linh hoạt kể cả khi KH chưa ký HĐ chính thức với EVN
 • Ký quỹ thấp, quản lý tiền tạm ứng linh hoạt
 • Được tư vấn lập bộ chứng từ hoàn hảo
 • Tỷ lệ cho vay cao
 • Tận dụng cơ hội kinh doanh và cơ hội thị trường
 • Chỉ cần có Hợp đồng ngoại thương hoặc thư tín dụng
 • Gửi hồ sơ vay vốn online thông qua phần mềm kế toán
 • Không cần thế chấp tài sản đảm bảo

 

Tải app mở tài khoản trong 5s