Cho vay và tài trợ
Các nhóm sản phẩm khác
 • Tỷ lệ cho vay cao
 • Lãi suất ưu đãi
 • Thời gian xử lý hồ sơ nhanh
 • TSĐB linh hoạt
 • Tỷ lệ cho vay cao
 • Lãi suất ưu đãi
 • Thời gian xử lý hồ sơ nhanh
 • TSĐB linh hoạt
 • Tỷ lệ cho vay cao
 • Lãi suất ưu đãi
 • Thời gian xử lý hồ sơ nhanh
 • TSĐB linh hoạt
 • Tỷ lệ cho vay cao
 • Lãi suất ưu đãi
 • Thời gian xử lý hồ sơ nhanh
 • TSĐB linh hoạt
 • Tài sản đảm bảo đa dạng và linh hoạt
 • Tiếp cận kịp thời cơ hội kinh doanh
 • Hồ sơ đơn giản, gọn nhẹ
 • Đáp ứng nhu cầu vốn nhanh chóng
 • Lãi suất cho vay cạnh tranh, hợp lý
 • Tăng năng lực sản xuất kinh doanh cho Doanh nghiệp
 • Tỷ lệ cho vay cao
 • Hồ sơ đơn giản, gọn nhẹ
 • Đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư tài sản cố định
 • Tỷ lệ cho vay cao
 • TSĐB linh hoạt
 • Khách hàng được nợ chứng từ xe tại thời điểm giải ngân
 • Tài trợ tối đa 100% hợp đồng nhập xe
 • Tỷ lệ cho vay cao
 • Lãi suất ưu đãi
 • Thời gian xử lý hồ sơ nhanh
 • TSĐB linh hoạt
 • Tỷ lệ cho vay cao
 • Lãi suất ưu đãi
 • Thời gian xử lý hồ sơ nhanh
 • TSĐB linh hoạt
 • Lãi suất 7.2% /năm
 • Hạn mức vay tới 90%
 • Cố định trong 06 tháng đầu
 • Lãi suất 7.2% /năm cố định 01 tháng đầu
 • Thủ tục hồ sơ đơn giản, gọn nhẹ
 • Phê duyệt nhanh chóng, kịp thời
 • Được tài trợ trọn gói ngay từ khi ký được Hợp đồng hoặc ngay từ khâu thu mua hàng hóa cho đến khi hàng đã được xuất cho người mua
 • Tận dụng cơ hội kinh doanh và cơ hội thị trường do được hỗ trợ vốn trước khi giao hàng
 • Chỉ cần có Hợp đồng ngoại thương hoặc thư tín dụng xuất khẩu cho Quý Doanh nghiệp là người hưởng lợi
 • Được tư vấn lập bộ chứng từ hoàn hảo
 • Được cho vay bảo đảm bằng khoản phải thu từ bộ chứng từ xuất khẩu
 • Tỷ lệ cho vay cao
 • Hồ sơ vay vốn và giải ngân đơn giản, gọn nhẹ
 • Cơ chế phê duyệt nhanh
 • Không cần cam kết thanh toán 3 bên
 • Chấp nhận TSĐB là hàng hóa.
 • Phương thức quản lý TSĐB linh hoạt.
 • Tỷ lệ cho vay cao.
 • Tăng khả năng cạnh tranh bằng những phương thức thanh toán linh hoạt
 • Được TPBank mua lại giá trị các khoản phải thu với tỷ lệ cao
 • Nắm được chính xác uy tín tín dụng và khả năng tài chính thực tế của bên mua
 • Tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc quản lý và thu hồi các khoản phải thu
Đăng ký nhận thông tin từ TPBank
Tải và cài đặt ứng dụng TPBank eBank lên thiết bị di động