Dịch vụ ngoại hối
Các nhóm sản phẩm khác
Giao dịch hoán đổi tiền tệ
  • Kỳ hạn thanh toán của hai giao dịch là khác nhau
  • Tỷ giá của hai giao dịch được xác định ngay

 

ĐĂNG KÝ NGAY
Giao dịch hối đoái kỳ hạn
  • Tỷ giá giao dịch xác định cho các giao dịch trong tương lai
  • Giúp doanh nghiệp quản lý dòng tiền hiệu quả

 

Đăng Ký Ngay
Giao dịch ngoại hối giao ngay
  • Không giới hạn giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất của hợp đồng
  • Áp dụng cho bất kỳ cặp tiền tệ quy đổi nào

 

Đăng Ký Ngay
Đăng ký nhận thông tin từ TPBank