Dịch vụ ngoại hối

Là giao dịch đồng thời mua và bán cùng một lượng ngoại tệ (chỉ có hai đồng tiền được sử dụng trong giao dịch). Giao dịch hoán đổi gồm 01 giao dịch giao ngay và 01 giao dịch kỳ hạn. Gồm 2 loại giao dịch Sell Spot/ Buy Forward hoặc Buy Spot/ Sell Forward.

Thời gian thực hiện giao dịch: từ 03 ngày đến 365 ngày làm việc.

Giao dịch mua bán ngoại tệ kỳ hạn là giao dịch giữa hai bên về việc sẽ thực hiện mua hay bán một lượng ngoại tệ tại một thời điểm xác định trong tương lại theo tỷ giá được xác định tại thời điểm ký hợp đồng.

Thời gian thực hiện giao dịch: từ 03 ngày đến 365 ngày làm việc.

Giao dịch mua bán ngoại tệ giao ngay là giao dịch hai bên thực hiện mua/bán một lượng ngoại tệ theo tỷ giá giao ngay trên thị trường tại thời điểm giao dịch.

Thời gian thực hiện giao dịch: 02 ngày làm việc.