Ngân hàng điện tử eBank BIZ

Hệ thống eBank dành cho Khách hàng doanh nghiệp mang đến cho doanh nghiệp một kênh thanh toán hiện đại, thuận tiện, an toàn và bảo mật. Quý công ty có cơ hội trải nghiệm các dịch vụ như truy vấn, chuyển khoản và các nghiệp vụ chuyển tiền quốc tế, bảo lãnh, tín dụng khác ngay trên eBank giúp doanh nghiệp