Tài khoản doanh nghiệp

Các nhóm sản phẩm khác
 • Không lo nhầm lẫn, chi sai đối tượng
 • Hưởng lãi suất không kỳ hạn hấp dẫn
 • Thích hợp quản lý dòng tiền bán hàng từ các đối tác/đơn vị phân phối
 • Hưởng lãi suất không kỳ hạn hấp dẫn
 • Các giao dịch điều chuyển vốn được thực hiện tự động
 • Hưởng lãi suất không kỳ hạn hấp dẫn
 • Miễn phí mở tai khoản
 • Tra cứu thông tin thuận tiện, nhanh chóng
 • Đáp ứng được yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước
 • Hưởng lãi suất không kỳ hạn hấp dẫn
 • Minh bạch tài chính giữa các chủ thể đồng sở hữu TK
 • Hưởng lãi suất không kỳ hạn hấp dẫn
 • Miễn phí mở tài khoản
 • Hưởng lãi suất không kỳ hạn hấp dẫn

Tải app mở tài khoản trong 5s