Quản lý tài khoản

Tài khoản thanh toán của TPBank mang đến cho khách hàng một công cụ quản lý tài chính an toàn và hiệu quả. Khách hàng có thể mở Tài khoản thanh toán với các loại tiền như VND, USD, EUR, và các loại tiền tệ thông dụng khác.

Tài khoản đồng chủ sở hữu của TPBank là tài khoản có ít nhất hai chủ thể trở lên cùng đứng tên mở tài khoản và các chủ thể đứng tên mở tài khoản có thể cùng giao dịch trên tài khoản này.

Dịch vụ “Quản lý tài khoản tập trung” là dịch vụ cho phép Khách hàng điều chuyển dòng tiền một cách tự động giữa các tài khoản với nhau trong cùng hệ thống hoặc với các Đơn vị/tổ chức thành viên, đối tác có tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn mở tại TPBank.

 

Là tài khoản tiền gửi thanh toán mở tại TPBank với mục đích quản lý vốn từ các nguồn thu của khách hàng, vì vậy tài khoản chỉ được phép ghi Có (bằng hình thức nộp tiền, chuyển khoản, chuyển tiền đến, giải ngân,…).

Tài khoản chuyên chi là tài khoản thanh toán giúp khách hàng chủ động trong việc kiểm soát dòng tiền và thực hiện các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt một cách nhanh chóng, chính xác. Theo đó, Tài khoản chuyên chi chỉ cho phép chuyển khoản cho các đối tượng do chủ tài khoản yêu cầu từ trước mà không hạn chế số tiền ghi có vào tài khoản.

Là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn mở tại TPBank nhằm quản lý, sử dụng nguồn tiền trên tài khoản theo mục đích nhất định của Doanh nghiệp hoặc theo đề nghị của cơ quan quản lý Nhà nước.

Là tài khoản thanh toán giúp khách hàng có mạng lưới phân phối/ bán hàng rộng khắp tiết kiệm chi phí khi thực hiện các dịch vụ chuyển tiền và nhận tiền ngoài hệ thống TPBank.