Thanh toán quốc tế
Các nhóm sản phẩm khác
Phát hành L/C nhập khẩu
 • Đảm bảo an toàn cho cả bên xuất và nhập
 • Giảm áp lực về vốn cho bên nhập khẩu
ĐĂNG KÝ NGAY
Chuyển tiền quốc tế chiều đi
 • Dịch vụ tư vấn miễn phí, chuyên nghiệp
 • Mức phí dịch vụ cạnh tranh
ĐĂNG NHẬP EBANK
UPAS L/C
 • Đảm bảo an toàn cho cả bên xuất khẩu và nhập khẩu
 • Mức phí thấp chỉ từ 2,9%
Đăng Ký Ngay
Chuyển tiền quốc tế chiều về
 • Bảo mật tuyệt đối các thông tin giao dịch
 • Được ngân hàng hỗ trợ mua lại ngoại tệ với giá tốt nhất.
Đăng Ký Ngay
Nhờ thu nhập khẩu
 • Thời gian xử lý nhanh chóng, an toàn, chính xác
 • Dịch vụ tư vấn miễn phí, chuyên nghiệp
Đăng Ký Ngay
Nhờ thu xuất khẩu
 • Thời gian xử lý nhanh chóng, an toàn, chính xác
 • Tiết kiệm chi phí và thời gian thông qua mạng lưới NH đại lí
Đăng Ký Ngay
Chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu theo L/C
 • Thu hồi vốn sớm
 • Tỷ lệ chiết khấu cao
Đăng Ký Ngay
Chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu theo D/P
 • Lãi suất cạnh tranh
 • Thời gian xử lý nhanh chóng, an toàn, chính xác
ĐĂNG KÍ NGAY
Chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu theo D/P direct /CAD/TTR
 • Tỷ lệ chiết khấu cao
 • Lãi suất cạnh tranh
ĐĂNG KÍ NGAY
Đề nghị phát hành L/C qua eBank
 • Không mất phí giao dịch
 • Tiết kiệm được thời gian, không phải đến ngân hàng
ĐĂNG NHẬP EBANK
Đề nghị chuyển tiền quốc tế qua eBank
 • Tiết kiệm được thời gian, không phải đến ngân hàng
 • Thủ tục xử lý hồ sơ nhanh chóng
ĐĂNG NHẬP EBANK
Tra cứu L/C qua ebank
 • Danh mục hồ sơ được cung cấp trên eBank cụ thể, rõ ràng
 • Thủ tục xử lý hồ sơ nhanh chóng
ĐĂNG NHẬP EBANK
Chuyển nhượng L/C xuất khẩu
 • Thời gian xử lý nhanh chóng, an toàn, chính xác
 • Mức phí dịch vụ cạnh tranh
ĐĂNG KÝ NGAY
Đăng ký nhận thông tin từ TPBank