Thanh toán quốc tế

Phát hành L/C nhập khẩu là việc TPBank thực hiện phát hành cam kết thanh toán không hủy ngang khi Người hưởng lợi (NHL) xuất trình Bộ chứng từ (BCT) phù hợp với L/C và tập quán quốc tế áp dụng.

 

Dịch vụ Chuyển tiền quốc tế của TPBank đáp ứng nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài của Doanh nghiệp trong việc thanh toán hàng hóa nhập khẩu, chi phí dịch vụ, đầu tư nước ngoài...

Thông qua mạng lưới quan hệ đại lý với hàng trăm ngân hàng trên toàn thế giới, TPBank thực hiện các lệnh chuyển tiền một cách nhanh chóng, tiết kiệm, an toàn và chính xác

Lợi ích dành cho Doanh nghiệp:

L/C UPAS là sản phẩm trong đó TPBank phát hành thư tín dụng trả chậm có điều khoản cho phép nhà xuất khẩu (người hưởng lợi L/C) được đòi tiền trước khi đến hạn của hối phiếu/bộ chứng từ khi người hưởng lợi xuất trình bộ chứng từ phù hợp với điều kiện/điều khoản của L/C và tập quán Quốc tế được áp dụng.

TPBank phát hành 2 loại L/C UPAS và L/C UPAS Plus là giải pháp tài chính cho doanh nghiệp trong bối cảnh bị hạn chế tiếp cận nguồn vốn vay bằng ngoại tệ.

Dịch vụ chuyển tiền quốc tế chiều về của TPBank  đáp ứng nhu cầu của Doanh nghiệp muốn nhận tiền thanh toán hàng hóa xuất khẩu, dịch vụ, đầu tư…từ đối tác nước ngoài chuyển về một cách nhanh chóng, an toàn và tiết kiệm nhất.

Thông qua mạng lưới quan hệ đại lý với hàng trăm ngân hàng trên toàn thế giới, TPBank sẽ giúp Doanh nghiệp nhận tiền nhanh chóng, an toàn và tiết kiệm chi phí.

Lợi ích dành cho Doanh nghiệp:

Tpbank cung cấp dịch vụ tiếp nhận, thông báo BCT nhờ thu đến Doanh nghiệp nhập khẩu và thực hiện thanh toán theo chỉ thị của Ngân hàng nước ngoài.

Thông qua mạng lưới quan hệ đại lý với hàng trăm ngân hàng trên toàn thế giới, TPBank sẽ giúp Doanh nghiệp nhận được bộ chứng từ và thanh toán cho đối tác nước ngoài nhanh chóng, an toàn và tiết kiệm.

Lợi ích dành cho Doanh nghiệp:

Tpbank cung cấp dịch vụ chuyển BCT XK sang Ngân hàng nước ngoài để nhờ thu tiền từ Nhà nhập khẩu và báo có cho KH khi tiền được chuyển về.

Lợi ích dành cho Doanh nghiệp:

Chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu theo phương thức Thư tín dụng (L/C) là hình thức TPBank cấp tín dụng cho Doanh nghiệp xuất khẩu bằng cách mua có bảo lưu quyền truy đòi bộ chứng từ xuất khẩu (có hoặc không kèm hối phiếu) theo phương thức thanh toán bằng Thư tín dụng (L/C)

Ngay khi nhận được tiền thanh toán của bộ chứng từ, TPBank sẽ thu nợ gốc, phí, lãi chiết khấu và báo có cho khách hàng phần chênh lệch còn lại (nếu có).

Lợi ích của doanh nghiệp

Chiết khấu bộ chứng từ theo phương thức nhờ thu trả ngay (D/P) là hình thức TPBank cấp tín dụng cho Doanh nghiệp xuất khẩu bằng cách mua có bảo lưu quyền truy đòi bộ chứng từ xuất khẩu (có hoặc không kèm hối phiếu) theo phương thức thanh toán bằng nhờ thu trả ngay (D/P).

Ngay khi nhận được tiền thanh toán của bộ chứng từ, TPBank sẽ thu nợ gốc, phí, lãi chiết khấu và báo có cho khách hàng phần chênh lệch còn lại (nếu có).

Lợi ích dành cho doanh nghiệp:

Chiết khấu bộ chứng từ theo phương thức D/P direct/ CAD/ TTR là hình thức TPBank cấp tín dụng cho Doanh nghiệp xuất khẩu bằng cách mua có bảo lưu quyền truy đòi bộ chứng từ xuất khẩu (có hoặc không kèm hối phiếu) theo các phương thức thanh toán có cùng cách thức vận hành như D/P direct (nhờ thu trực tiếp), CAD (Cash against documents – trả tiền lấy chứng từ), TTR trả ngay (chuyển tiền trả ngay), TTR trả trước (chuyển tiền trả trước) …  

Ngay khi nhận được tiền thanh toán của bộ chứng từ, TPBank sẽ thu nợ gốc, phí, lãi chiết khấu và báo có cho khách hàng phần chênh lệch còn lại (nếu có).

Lợi ích dành cho doanh nghiệp:

Cho phép Khách hàng gửi đề nghị phát hành L/C qua eBank tới TPBank. TPBank sẽ tiếp nhận bộ hồ sơ của Khách hàng, liên lạc và xử lý giao dịch cho Khách hàng.

Cho phép Khách hàng gửi đề nghị chuyển tiền quốc tế qua eBank tới TPBank. TPBank sẽ tiếp nhận bộ hồ sơ của Khách hàng, liên lạc và xử lý giao dịch cho Khách hàng.

Cho phép Khách hàng tra cứu và theo dõi tình trạng bộ chứng từ L/C đang được xử lý tại TPBank. Giúp Khách hàng chủ động về kế hoạch kinh doanh và dòng tiền đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu.