Thẻ doanh nghiệp
Các nhóm sản phẩm khác
 • Hạn chế rủi ro vì không sử dụng Thanh toán bằng tiền mặt
 • Chi tiêu moi lúc, mọi nơi
 • Kiểm soát chi tiêu của cán bộ nhân viên
 • Chi tiêu bằng bất kỳ loại tiền nào

Khách hàng có thể sử dụng thẻ để thanh toán tại hàng triệu điểm chấp nhận thẻ (POS) trên thế giới và qua Internet.

Khách hàng có thể xem số dư, sao kê 05 giao dịch gần nhất trên tài khoản thẻ, đổi PIN tại các ATM

Không được sử dụng để, rút, đổi tiền mặt dưới mọi hình thức.

Thời hạn hiệu lực của thẻ: 3 năm.

Số lượng thẻ phát hành tối đa cho Doanh nghiệp: có thể gồm 1 thẻ chính (đai diện cho Doanh nghiệp) và nhiều thẻ phụ (là cá nhân do Doanh nghiệp chỉ định)

Có 2 hạng thẻ: thẻ chuẩn và thẻ vàng.

Tài khoản thẻ là Tài khoản thanh toán của Doanh nghiệp mở riêng cho các giao dịch thẻ.

Doanh nghiệp có thể được phép chi tiêu vượt số dư có trong tài khoản thẻ theo mức được TPBank xem xét phê duyệt (tối đa 5 triệu VND).

Khi phát sinh giao dịch thanh toán thẻ, hệ thống sẽ thực hiện tự động ghi nợ trên tài khoản thẻ của Doanh nghiệp.

Download biểu mẫu đăng kí tại đây, đơn đề nghị phát hành thẻ tại đây

 • Hạn chế rủi ro vì không sử dụng tiền mặt
 • Chi biêu bằng mọi loại tiền tệ
 • Mua trước, trả sau, tận hưởng thời hạn ưu đãi miễn lãi 45 ngày
 • Dễ dàng theo dõi và quản lý hiệu quả chi tiêu
 • Hạn mức giao dịch lên đến 1,5 tỷ đồng

Số lượng thẻ tối đa: 1 thẻ chính, 2 thẻ phụ

Thanh toán giao dịch mua bán hàng hóa dịch vụ trên Internet Banking, ATM và tại điểm chấp nhận thẻ.

Hạn mức giao dịch tối đa 1.5 tỷ đồng.

Thời hạn sử dụng thẻ 3 năm

Thẻ không được sử dụng để rút, đổi tiền mặt dưới mọi hình thức

Ngày 10 hàng tháng, Ngân hàng gửi bảng kê giao dịch được Thanh toán trong tháng cho Khách hàng

Thanh toán sau 15 ngày kể từ ngày nhận bảng kê, Khách hàng thực hiện Thanh toán cho Ngân hàng

Hạng thẻ và hạn mức tín dụng tối đa/1 thẻ:

 • Hạng Chuẩn (Classic): Từ 10 triệu VND đến dưới 100 triệu VND
 • Hạng Vàng (Gold): Từ 100 triệu VND đến dưới 500 triệu VND
 • Hạng Platinum:Từ 500 triệu VND đến 1.5 tỷ VND

Download biểu mẫu đăng kí tại đây, đơn đề nghị đăng kí tại đây

Đăng ký nhận thông tin từ TPBank
Tải và cài đặt ứng dụng TPBank eBank lên thiết bị di động