Thẻ doanh nghiệp

Thẻ ghi nợ quốc tế dành cho Doanh nghiệp của TPBank mang đến giải pháp tối ưu cho bài toán quản lý chi tiêu của tổ chức, đơn vị kinh doanh, đồng thời là phương thức giao dịch hoàn hảo cho mỗi cá nhân trong tổ chức.

Doanh nghiệp được TPBank cấp hạn mức tín dụng chi tiêu qua Thẻ tín dụng Quốc tế – một công cụ để thanh toán các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ tại các đơn vị chấp nhận thẻ, trên Internet, thanh toán hóa đơn, các giao dịch tại ATM theo quy định của TPBank và Pháp luật.