Thẻ doanh nghiệp

Các nhóm sản phẩm khác
  • Kiểm soát chi tiêu của cán bộ nhân viên
  • Chi tiêu bằng bất kỳ loại tiền nào
  • Tận hưởng thời hạn ưu đãi miễn lãi 45 ngày
  • Hạn mức giao dịch lên đến 1,5 tỷ đồng

Tải app mở tài khoản trong 5s